PAP/EPA

Trzeci dzień wizyty apostolskiej papieża Franciszka na Madagaskarze

Niedziela była trzecim dniem wizyty Ojca Świętego na Madagaskarze. W Antananarywie na błoniach diecezjalnych papież Franciszek sprawował Mszę świętą.

W homilii Biskup Rzymu przestrzegał przed usprawiedliwianiem „kultury przywilejów i wykluczenia”, czyli „nepotyzmu, protekcji i korupcji”. Ojciec Święty podkreślił także, iż fascynacja ideologią „prowadzi do używania imienia Boga lub religii dla uzasadnienia aktów przemocy (…) i usuwania na margines”.

– Gdy chcemy utożsamiać Królestwo Niebieskie ze swoimi interesami osobistymi lub fascynacją jakąś ideologię, która w ostateczności prowadzi do używania imienia Boga lub religii dla uzasadnienia aktów przemocy, dzielenia, a nawet zabójstwa, wygnania, terroryzmu, usuwania na margines. Wymaganie Nauczyciela zachęca nas, abyśmy nie manipulowali Ewangelią za pomocą ponurych redukcjonizmów, ale budowali dzieje w braterstwie i solidarności, bezinteresownym poszanowaniu ziemi i jej darów przeciw wszelkim formom wyzysku – wskazywał Ojciec Święty.

Papież Franciszek podkreślał, że Pan Bóg poprzez swoje wymagania zachęca nas do spojrzenia w górę, dostosowania priorytetów, a zwłaszcza do stworzenia przestrzeni, gdzie Bóg będzie centrum naszego życia.

– Wymaganie Nauczyciela jest zachętą, by powrócić do wdzięcznej pamięci i uświadomienia sobie, że nasze życie i nasze zdolności są nie tyle owocem zwycięstwa osobistego, ile daru zrodzonego między Bogiem a wieloma cichymi rękami osób, których imiona poznamy jedynie wówczas, gdy objawi się Królestwo Niebieskie – mówił Biskup Rzymu.

W niedzielę Ojciec Święty przewodniczył także modlitwie Anioł Pański. W krótkim słowie podziękował księżom arcybiskupom i biskupom, a także władzom za przygotowanie pielgrzymki.

– Niech Pan wam wynagrodzi, błogosławi cały wasz naród za wstawiennictwem bł. Rafała Ludwika Rafiringa, którego relikwie znajdują się obok nas na ołtarzu oraz bł. Wiktorii Rasoamanarivo. Teraz zwracamy się w modlitwie do Najświętszej Dziewicy w dniu, w którym wspominamy Jej narodzenie, będącym jutrzenką zbawienia dla ludzkości. Niech Niepokalana Panna Maryja, którą szanujecie i czcicie jako swą Matkę zawsze towarzyszy w drodze Madagaskaru w pokoju i w nadziei – wskazywał.

Następnie Ojciec Święty odwiedził „miasto przyjaźni” w Akamasoa. Każdy zakątek tych dzielnic, każda szkoła czy ambulatorium to pieśń nadziei, która zaprzecza i ucisza wszelki fatalizm – mówił Papież.

– Pragnę skierować do was szczególne przesłanie: nigdy nie poddawajcie się w obliczu negatywnych skutków ubóstwa. Nigdy nie ulegajcie pokusom łatwego życia lub zamknięcia się w sobie. Drodzy młodzi, od was zależy rozwijanie dzieła rozpoczętego przez starszych. Siłę, by to uczynić znajdziecie w naszej wierze i w żywym świadectwie, jakie wasi starsi urzeczywistnili w waszym życiu. Niech rozkwitną w was dary, które dał nam Pan – akcentował Biskup Rzymu.

Następnie w stoczni Mahatzana Ojciec Święty modlił się w intencji świata pracy. Ostatnim punktem trzeciego dnia pielgrzymki na Madagaskarze było spotkanie papieża Franciszka  z kapłanami, zakonnikami, siostrami zakonnymi, osobami konsekrowanymi i seminarzystami.

Poszczególne punkty wizyty apostolskiej transmitują Radio Maryja i TV Trwam. [zobacz]

RIRM

drukuj