Szkoła modlitwy. Medytacja chrześcijańska

W Domu  Rekolekcyjnym Matki Bożej z Gór, Brzegi-Rynias 14 lipca rozpoczną się  rekolekcje w czasie których uczestnicy wprowadzani są w praktykę modlitwy myślnej.

Rekolekcje prowadzone są na podstawie programu szkoły modlitwy opracowanego przez o. Jana Mikruta CSsR.

W programie rekolekcji: codzienna Eucharystia, kontemplacja Jezusa obecnego w Eucharystii i w Słowie Bożym, konferencje, medytacje, modlitwa we wspólnocie i dużo czasu „dla siebie”.

Rekolekcje w ciszy z indywidualnym kierownictwem duchowym będzie prowadził o. Paweł Drobot CSsR.

Rekolekcje rozpoczynają się o godz. 18.00 pierwszego dnia, kończą się ok. godz. 10.00 ostatniego dnia (19 lipca).

Do dyspozycji uczestników rekolekcji są Pismo Święte i podręczniki do Liturgii Godzin (brewiarze).

www.cadr.redemptor.pl

drukuj