Sympozjum „Świętować Niedzielę”

Już jutro (22. Czerwca) w rzeszowskim Instytucie Teologiczno-Pastoralnym odbędzie się sympozjum „Świętować Niedzielę”. Celem konferencji jest przypomnienie Bożego przykazania o świętowaniu Dnia Pańskiego i naturalnym prawie człowieka do wypoczynku. Jest to kontynuacja ogólnopolskiej kampanii „W niedzielę nie kupuję”.

Organizatorami akcji są: Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej diecezji rzeszowskiej, NSZZ „Solidarność” Region Rzeszowski, Katedra Historii Liturgii i Katedra Historii Kościoła w XIX i XX w. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Uczestnicy sympozjum pragną na nowo odczytać wezwanie Jana Pawła II, zawarte w liście apostolskim o świętowaniu niedzieli „Dies Domini”. Papież przypomniał w nim podstawową prawdę, iż niedziela stanowi samo centrum chrześcijańskiego życia.

O różnych aspektach papieskiego wezwania, na tle aktualnych polskich realiów, mówić będą teologowie, związkowcy oraz biznesmeni.

Wśród osób, które przedstawią takie spojrzenia na zagadnienie związane z niedzielą z punktu widzenia religijnego, ekonomicznego i społecznego są m.in. ks. Marcin Nabożny z KUL i ks. Waldemar Pałęcki z KUL. O tym wymiarze społecznym i ekonomicznym będą mówili: Wojciech Buczak, reprezentujący NSZZ „Solidarność” regionu rzeszowskiego, a także Robert Stefanowski z firmy „Greinplast”. To jest myślę bardzo interesujący wykład. Będzie mówił o zarządzaniu firmą, a wartościach chrześcijańskich. Nie mogę tutaj pominąć bardzo ważnego głosu pani prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej Haliny Szydełko, która przedstawi, co do tej pory Akcja Katolicka zrobiła w czasie tej kampanii na rzecz świętowania niedzieli – mówi Bożena Ulewicz, z Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

Organizatorzy akcji chcą w ten sposób zatrzymać postępujące zjawisko niedzielnych zakupów i pokazać negatywne skutki dla społeczeństwa.

Wystarczy przejechać, ewentualnie zaryzykować i wejść do jakiejś galerii handlowej czy supermarketu w niedzielę. Widzimy to, co się tam dzieje, kwitnie handel. Ludzie traktują to, jako rodzaj świeckiej, niewinnej rozrywki, jak nie kupią to obejrzą. To, co my robimy ma taki charakter edukacyjno-informacyjny. (…) Jeden aspekt to jest taki społeczno-kulturowy, że zaczynamy wędrować sobie w niedzielę nie do kościoła, ale do sklepu. Jest aspekt społeczny, nie dając odpocząć sobie, ponieważ ten odpoczynek można sobie inaczej zaplanować; nie dajemy odpocząć ludziom, którzy są tam zatrudnieni – dodaje Bożena Ulewicz.

W ubiegłym roku Krajowy Instytut Akcji Katolickiej przeprowadził akcję o „Kościół to nie plaża”, podczas, której zwracano uwagę na godny strój w kościele.

 

                                                                                                       RIRM

drukuj