Regina Coeli z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry! 

Poniedziałek po Wielkanocy nazywa się „Poniedziałkiem Anioła”, zgodnie z bardzo piękną tradycją, która nawiązuje do biblijnych źródeł dotyczących Zmartwychwstania. Rzeczywiście Ewangelie opowiadają (Mt od 28,1- 10, 16,1 -7 MC; Lk 24,1 – 12), że gdy kobiety poszły do grobu, zastały go otwartym. Obawiały się, że nie będą mogły wejść, ponieważ grób został zamknięty przez duży kamień. Natomiast grób był otwarty i z jego wnętrza głos mówi im, że Jezusa tam nie ma, że zmartwychwstał. Po raz pierwszy zostają wymówione te słowa: „On zmartwychwstał”. Ewangeliści opowiadają nam, że ta pierwsza zapowiedź została dana przez aniołów, czyli posłańców Boga. Ta anielska obecność ma znaczenie: tak jak podczas zwiastowania wcielenia Słowa był obecny anioł Gabriel, tak przy zwiastowaniu po raz pierwszy zmartwychwstania nie wystarczało ludzkie słowo. Potrzebna była istota wyższa, aby przekazać rzeczywistość tak szokującą, tak niewiarygodną, że być może żaden człowiek nie odważyłby się jej wypowiedzieć. Po tej pierwszej zapowiedzi, wspólnota uczniów zaczyna powtarzać: „Pan zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi” (Łk 24,34), ale pierwsza zapowiedź wymagała inteligencji wyższej niż ludzka. Dziś jest dzień świętowania i wspólnego bycia, zwykle z rodziną. Po świętowaniu Wielkanocy czujemy potrzebę ponownego spotkania się z naszymi bliskimi i przyjaciółmi na świętowaniu, ponieważ braterstwo jest owocem Paschy Chrystusa, który przez swoją śmierć i zmartwychwstanie pokonał grzech, który oddzielał człowieka od Boga, człowieka od niego samego i od braci. Jezus przełamał mur podziału między ludźmi i przywrócił pokój, rozpoczynając tkanie sieci nowej wspólnoty. Bardzo ważne jest aby w naszych czasach odkryć na nowo braterstwo, tak jak było ono przeżywane  w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich. Nie może być prawdziwej komunii i zaangażowania na rzecz dobra wspólnego oraz sprawiedliwości społecznej bez braterstwa i dzielenia się. Bez braterskiego dzielenia się nie można tworzyć autentycznej wspólnoty kościelnej czy obywatelskiej: jest to tylko grupa jednostek motywowana własnymi interesami.

Pascha Chrystusa eksplodowała w świecie nowością dialogu i relacji, nowością, która dla  chrześcijan oznacza  odpowiedzialność. W rzeczywistości, Jezus powiedział: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jeden wobec drugiego” (J 13,35). Oto dlatego nie możemy zamykać się w naszej  prywatności, w naszej grupie, ale jesteśmy wezwani, aby dbać o wspólne dobro, aby dbać o braci, zwłaszcza najsłabszych i marginalizowanych. Tylko braterstwo może zagwarantować trwały pokój, może pokonać biedę, może ugasić napięcia i wojny, może zlikwidować korupcję i przestępczość.

Dziewica Maryja, której w tym okresie wielkanocnym wzywamy tytułem Królowej Niebios, niech wspiera nas  swoją modlitwą, aby braterstwo i komunia, jakich ​​doświadczamy w tych dniach Wielkanocy, stały się naszym sposobem życia i duszą naszych relacji.

Po Regina Coeli

Drodzy bracia i siostry

W klimacie Wielkanocnym, który charakteryzuje ten dzień, serdecznie pozdrawiam was wszystkich, rodziny, grupy kościelne, stowarzyszenia i indywidualnych pielgrzymów, którzy przybyli z ’ Włoch i z różnych stron świata.

 Życzę każdemu z was, abyście spędzili te dni Oktawy Wielkanocnej w pokoju, w którym przedłuża się radość Zmartwychwstania Chrystusa. Korzystajcie z każdej okazji, aby być świadkiem pokoju zmartwychwstałego Pana, szczególnie wobec najbardziej słabych i pokrzywdzonych.

W związku z tym pragnę zapewnić o specjalnej modlitwie za obchodzony dzisiaj Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Prosimy o  dar pokoju dla całego świata, szczególnie dla tych, którzy najbardziej cierpią z powodu trwających konfliktów.

Ponawiam apel, aby osoby uprowadzone lub niesprawiedliwie pozbawione wolności zostały zwolnione i mogły wrócić do swoich domów.

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Proszę, nie zapomnijcie się za mnie pomodlić. Dobrego obiadu życzę i do widzenia

Tłumaczenie: Radio Maryja

 

drukuj