fot. pkwp.org

Prześladowanie chrześcijan w Pakistanie

Po wybuchu pandemii koronawirusa fala nienawiści wobec chrześcijan w Pakistanie nasiliła się. Wyznawcy Chrystusa spotykają się z rosnącą agresją islamskich ekstremistów.  

Sytuacja chrześcijan w Pakistanie jest bardzo trudna. Wyznawcy Chrystusa  stanowią w tym kraju zaledwie 2 procent społeczeństwa. Każdego dnia żyją oni w ciągłym strachu i zagrożeniu płynącym ze strony islamskich ekstremistów.

Przypadki przemocy jeszcze bardziej nasiliły się po wybuchu pandemii koronawirusa. Coraz częściej dochodzi do gwałtów na nieletnich dziewczętach z chrześcijańskich rodzin, które zmusza się do poślubiania muzułmanów.

https://twitter.com/PomocKosciolowi/status/1291326317300985858

Chrześcijanie stale poddawani są różnym formom dyskryminacji między innymi w miejscach pracy, gdzie powszechne jest stosowanie środków nacisku w celu wymuszenia przyjęcia islamu.

Pomoc Kościołowi w Potrzebie zwraca uwagę na fakt, że uprzedzenia w stosunku do chrześcijan wpajane są w wielu muzułmańskich szkołach i innych islamskich instytutach edukacyjnych. Przykładem tego zjawiska są np. podręczniki szkolne, które krzewią religijną nienawiść do chrześcijan. Dlatego – jak zauważa Papieskie Stowarzyszenie – warunkiem poprawy sytuacji chrześcijan w Pakistanie są zmiany w postawach społecznych i w polityce rządu.

TV Trwam News

drukuj