Polonia w Hiszpanii świętuje 1050-lecie chrztu Polski

Madrycka Polonia uczciła 1050-lecie chrztu Polski pielgrzymką do klasztoru w Yuste, który założył zakon hieronimitów na początku XV w. W 1556 roku przybył tutaj cesarz Karol V Habsburg po swojej abdykacji. Od trzech lat klasztorem opiekują się polscy paulini.

Pielgrzymów z Madrytu powitał przełożony o. Paweł Stępkowski. Duchowny podkreślił, że była to pierwsza zorganizowana grupa Polaków, która przybyła do Yuste. W homilii zwrócił uwagę na znaczenie ikony Matki Bożej Częstochowskiej dla narodu polskiego oraz rocznicy Chrztu Polski. Oprócz obrazu Matki Bożej paulini przywieźli też ze sobą relikwie św. Jana Pawła II.

“Mamy nadzieję, że z Bożą pomocą powstanie w Yuste hiszpańska Częstochowa” – mówił o. Paweł Stępkowski.

Klasztor w Yuste to ważne miejsce w historii Hiszpanii, a także Europy. Ostatnie dwa lata swojego życia spędził tutaj cesarz Karol V Habsburg. Po śmierci został pochowany pod ołtarzem klasztornego kościoła. Jednak później jego szczątki przeniesiono do Panteonu Królewskiego, który znajduje się w podmadryckim Eskurialu.

Przez stulecia klasztorem opiekowali się mnisi hieronimici. Brak powołań zmusił ich jednak do opuszczenia tego zabytkowego miejsca. W 2013 r. – dzięki staraniom miejscowego księdza biskupa – przybyli tutaj polscy paulini. Zaopiekowali się nie tylko klasztorem, ale także leżącą w pobliżu parafią w Cuaco de Yuste. W chwili obecnej we wspólnocie jest czterech paulinów.

o. Marek Raczkiewicz CSsR/RIRM

drukuj