Podróż Apostolska Franciszka na Kubę: Modlitwa w sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia del Cobre

Modlitwa do Matki Bożej Miłosierdzia z Cobre

Ojciec Święty:

Dziewico Miłosierdzia z Cobre,
Patronko Kuby!
Bądź pozdrowiona, Maryjo, pełna łaski!
Ty jesteś umiłowaną Córką Ojca,
Matką Chrystusa, naszego Boga,
Żywą Świątynią Ducha Świętego.
W Twoim wezwaniu, Matka Miłosierdzia,
nosisz wspomnienie Boga, który jest Miłością,
przypomnienie nowego przykazania Jezusa,
wezwanie Ducha Świętego:
miłość wylaną w naszych sercach,
ogień miłosierdzia
wylany w Dzień Zesłania Ducha św. na Kościół,
dar pełnej wolności dzieci Bożych.
Błogosławiona jesteś między niewiastami
i błogosławiony owoc Twojego łona, Jezus!
Przybyłaś, by nawiedzić nasz naród
i zechciałaś zostać z nami
jako Matka i Pani Kuby,
podczas jego długiego pielgrzymowania
po ścieżkach historii.
Twoje imię i Twój obraz są wyryte
w umyśle i w sercu wszystkich Kubańczyków,
w Ojczyźnie i poza nią,
jako znak nadziei
i centrum braterskiej jedności.
Święta Maryjo, Matko Boża i Matko nasza!
Módl się za nami do Twojego Syna Jezusa Chrystusa,
wstawiaj się za nami z Twoim macierzyńskim sercem,
przepełnionym miłosierdziem Ducha.
Pomnóż naszą wiarę,
ożywiaj nadzieję, pomnażaj i umacniaj
w nas miłość.
Chroń nasze rodziny,
strzeż młodzież i dzieci,
pocieszaj tych, którzy cierpią.
Bądź Matką wiernych
i pasterzy Kościoła,
wzorem i gwiazdą nowej ewangelizacji.
Matko pojednania!
Zgromadź Twój lud rozproszony po świecie.
Uczyń z narodu kubańskiego
dom dla braci i sióstr,
aby ten lud otworzył szeroko
swój umysł, swoje serce i swoje życie na Chrystusa,
jedynego Zbawiciela i Odkupiciela,
który żyje i króluje z Ojcem
i Duchem Świętym
przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Ojciec Święty zapala świecę przez Obrazem Matki Bożej i składa jej w hołdzie swój dar.

Ojciec Święty:

Zostań z nami Panie,
Bądź z nami, choć nie zawsze
potrafiliśmy Cię rozpoznać.
Zostań z nami, ponieważ Ty jesteś naszą Drogą.
Prawdą i Życiem.
Zostań z naszymi rodzinami,
bądź ich światłem i podtrzymuj w trudnościach.
Zostań z naszymi dziećmi i z naszą młodzieżą,
w nich leży nadzieja naszej Ojczyzny.
Zostań z tymi, którzy cierpią,
umacniaj ich i chroń.
Zostań z nami, Panie,
kiedy pojawi się wątpliwość,
zmęczenie lub trudność;
oświeć nasze umysły Twoim Słowem;
nakarm nas Chlebem Życia,
który dajesz nam w każdej Eucharystii;
pomóż nam odczuwać radość z wiary w Ciebie.
Zostań Panie
ze wspólnotą Twoich uczniów.
Odnów w nas dar Twojej miłości.
dodaj nam otuchy i zachowaj w wierności,
abyśmy głosili wszystkim z radością,
że Ty nas wskrzesiłeś
i dałeś nam misję,
abyśmy byli Twoimi świadkami.
Niech Maryja Miłosierdzia,
uczennica i misjonarka,
Matka wszystkich, towarzyszy nam i nas chroni.
Amen.

tłum. o. Marek Raczkewicz CSsR, Hawana, Kuba

drukuj