PAP/EPA

Papież podczas audiencji generalnej zakończył cykl katechez poświęconych modlitwie „Ojcze nasz”

Ojciec Święty Franciszek zakończył dziś cykl katechez poświęconych modlitwie „Ojcze nasz”. W trakcie audiencji generalnej Biskup Rzymu wskazał, że modlitwa chrześcijańska rodzi się z odwagi wzywania Boga jako Ojca.

Wyraża ona dziecięcą bliskość, do której jesteśmy wprowadzeni przez łaskę: Jezus objawia nam Ojca i obdarza nas zażyłością z Nim.

Papież zauważył też, że pierwszym protagonistą każdej modlitwy chrześcijańskiej jest Duch Święty, który tchnie w sercu ucznia. Duch czyni nas zdolnymi do modlitwy jako dzieci Boże, którymi naprawdę jesteśmy na mocy chrztu – dodał papież Franciszek.

– Duch Święty sprawia, że modlimy się zgodnie z tym, co wyszukał dla nas Jezus. Oto tajemnica modlitwy chrześcijańskiej. Dzięki łasce zostaliśmy włączeni w dialog miłości Trójcy Świętej – mówił Ojciec Święty.

Na zakończenie Ojciec Święty Franciszek tradycyjnie pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków.

– Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, ożywieni przez Ducha Świętego i zachęceni przykładem naszego Pana Jezusa Chrystusa, z dziecięcą ufnością i oddaniem módlmy się do Ojca, za nas, nasze rodziny, Kościół i całą ludzkość, aby dla wszystkich wypełniała się Jego zbawcza wola. Zawierzam was i waszych bliskich opiece Maryi – podkreślił Biskup Rzymu.

 

RIRM

drukuj