fot. PAP/EPA

Papież: miłość Chrystusa motywem jedności

To tajemnica miłości Chrystusa jest najgłębszym motywem jedności, która łączy wszystkich chrześcijan i która jest o wiele większa niż podziały, jakie miały miejsce w całej historii – powiedział Ojciec Święty Franciszek.

Papież przewodniczył Nieszporom z Uroczystości Nawrócenia św. Pawła. Transmisję uroczystości z Bazyliki św. Pawła za Murami przeprowadziły Radio Maryja i TV Trwam.

W homilii Papież mówił o otwartej postawie Jezusa wobec Samarytanki. Przypomniał, że Jezus zmęczony podróżą nie waha się prosić ją, by dała Mu pić.

Podkreślił, że Jego pragnienie wykracza daleko poza potrzebę fizyczną. Jest ono pragnieniem spotkania, pragnieniem nawiązania dialogu z tą kobietą, dając jej w ten sposób możliwość procesu nawrócenia wewnętrznego.

– Jezus jest cierpliwy, szanuje osobę, która przed Nim stoi, stopniowo się jej objawia. Jego przykład zachęca, by dążyć do pokojowej konfrontacji z drugim. Aby siebie zrozumieć i wzrastać w miłości i prawdzie, trzeba się zatrzymać, by siebie zaakceptować i słuchać nawzajem. W ten sposób, zaczynamy już doświadczać jedności – powiedział Papież.

Ojciec Święty zaznaczył, że jedność Chrześcijan nie będzie owocem subtelnych dyskusji teoretycznych. Powiedział, że aby dotrzeć do głębi tajemnicy Boga, potrzebujemy wzajemnego spotkania i konfrontacji ale pod kierunkiem Ducha Świętego.

Papież wskazał przy tym na Jezusa w Jego tajemnicy paschalnej. Powiedział, że to On jest źródłem, z którego wypływa woda Ducha Świętego, czyli „miłość Boża rozlana w naszych sercach w dniu chrztu”.

– To tajemnica miłości jest najgłębszym motywem jedności, która łączy wszystkich chrześcijan i która jest o wiele większa niż podziały, jakie miały miejsce w całej historii. Z tego powodu, na tyle, na ile pokornie zbliżamy się do Pana Jezusa Chrystusa, zbliżamy się także między sobą – powiedział Ojciec Święty.

W południe Ojciec Święty spotkał się z wiernymi. Po modlitwie Anioł Pański Franciszek apelował o zakończenie walk na Ukrainie.

– Z żywym niepokojem obserwuję nasilenie się walk na wschodniej Ukrainie, które nadal powodują liczne ofiary wśród ludności cywilnej. Zapewniając o mej modlitwie za cierpiących ponawiam żarliwe wezwanie do wznowienia prób dialogu i położenia kresu wszelkiej wrogości – oświadczył Papież Franciszek.

Zgodnie z wieloletnią tradycją ostatnie spotkanie Papieża na modlitwie Anioł Pański w styczniu dedykowane było, jak cały ten miesiąc w Kościele, pokojowi. Obok Franciszka w oknie Pałacu Apostolskiego stanęło dwoje dzieci z włoskiej Akcji Katolickiej. Uczennica z Rzymu odczytała orędzie pokoju.

Po raz pierwszy od lat odstąpiono od zwyczaju wypuszczania przy tej okazji z papieskiego okna gołębi, symboli pokoju. Zamiast tego z placu Świętego Piotra poleciał w niebo wielki balon z przesłaniem pokoju oraz małymi balonikami.

RIRM

drukuj