Papież Franciszek wzywa do odrzucenia najmniejszych form korupcji

Ojciec Święty przebywał dziś z wizytą w regionie Emilia-Romania na północy Włoch. Spotkał się z ludźmi pracy, a także z tymi, którzy ją utracili i nie mogą znaleźć zatrudnienia. Papież Franciszek wezwał polityków do troski o dobro wspólne i odrzucenie nawet najmniejszych form korupcji.

Podczas spotkania na placu z mieszkańcami Ceseny Ojciec Święty apelował o dobrą politykę, która nie służy indywidualnym interesom.

Módlmy się do Pana, aby dał nam dobrych polityków, którzy naprawdę dbają o społeczeństwo, ludzi i dobro ubogich – mówił papież Franciszek.

Ojciec Święty przestrzegał też przed jakąkolwiek formą korupcji.

– Korupcja jest nędzarzem politycznym. Korupcja nie pozwala na rozwój cywilizacyjny – zaznaczył Biskup Rzymu.

Papież Franciszek udał się także do Bolonii. Celem wizyty był odbywający się tam Kongres Eucharystyczny.

Zwracając się do migrantów papież Franciszek zaapelował do nich, aby byli otwarci na kulturę miasta do którego trafili i aby podążali drogami wyznaczanymi przez prawo krajowe.

Ponadto w Bolonii Ojciec Święty spotkał się z przedstawicielami świata akademickiego, ludźmi pracy i ubogimi. Papież Franciszek przestrzegał, abyśmy nie przyzwyczajali się do sytuacji bezrobocia szczególnie wśród ludzi młodych. Na zakończenie Biskup Rzymu odmówił z wiernymi modlitwę Anioł Pański.

TV Trwam News/RIRM

drukuj