Pielgrzymka Ojca Świętego-Franciszka do Asyżu z okazji 800-lecia odpustu Porcjunkuli

 

Audio MP3

Pobierz

drukuj