fot. PAP/EPA

Papież Franciszek: Maryja jest pełna obecności Boga

W przypadającą dziś uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Ojciec Święty spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański.

Dzisiaj, kontemplujemy piękno Maryi Niepokalanej – podkreślił papież Franciszek. Przywołując słowa Ewangelii o Zwiastowaniu Ojciec Święty przypomniał, że Anioł zwraca się on do Maryi słowem, (…) które oznacza „napełniona łaską”, „stworzona przez łaskę”, „pełna łaski”.

„Pełną łaski” to nowe imię Maryi, które dał jej Bóg i które pasuje do niej bardziej niż imię nadane przez jej rodziców – mówił Papież.

Franciszek dodał, że również my ją tak przyzywamy za każdym razem, gdy odmawiamy „Zdrowaś Maryja”.

Co to znaczy „pełna łaski”? Że Maryja jest pełna obecności Boga. A jeśli jest całkowicie zamieszkała przez Boga, to nie ma w niej miejsca na grzech. Jest to rzecz niezwykła, ponieważ wszystko na świecie jest niestety skażone złem. Każdy z nas, patrząc w swe wnętrze widzi ciemne strony. Nawet najwięksi święci byli grzesznikami, a wszystko co istnieje, nawet te rzeczy najpiękniejsze, zostały dotknięte przez zło: wszystkie oprócz Maryi – mówił Ojciec Święty.

Dzisiaj Kościół raduje się wraz z Maryją, nazywając ją w pełni piękną –  podkreślił w rozważaniach Papież Franciszek. Jak dodał przebywając z Bogiem, dialogując z Nim w każdej sytuacji, Maryja uczyniła swe życie pięknym.

Nie wygląd, nie to, co przemija, ale serce skierowane ku Bogu czyni życie pięknym. Spójrzmy dzisiaj z radością na „Pełną łaski” – wskazał Franciszek.

Prośmy ją, aby pomogła nam zachować młodość, mówiąc „nie” grzechowi i abyśmy żyli pięknym życiem, mówiąc Bogu „tak” – zachęcał Ojciec Święty.

RIRM

drukuj