Papież Franciszek: Bóg posłał na świat Jezusa Chrystusa, prawdziwego lekarza ciał i dusz, aby uzdrowił ludzkość naznaczoną grzechem

Po raz 26 obchodzimy dziś Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji specjalne orędzie wystosował Ojciec Święty Franciszek. Podczas modlitwy Anioł pański, Papież przypomniał, że Bóg Ojciec posłał na świat Jezusa Chrystusa, prawdziwego lekarza ciał i dusz, aby uzdrowił ludzkość, naznaczoną grzechem i jego konsekwencjami.

Posługa, jaką Kościół niesie chorym i osobom, które się nimi opiekują, musi być kontynuowana z wciąż odnawianą energią, z wiernością poleceniu Pana i zgodnie z bardzo wymownym przykładem, jego Założyciela i Nauczyciela – napisał w orędziu na 26 Światowy Dzień Chorego Ojciec Święty.

„W krajach, gdzie istnieją wystarczające systemy publicznej opieki zdrowotnej, działalność zgromadzeń katolickich, diecezji i ich szpitali oprócz zapewniania opieki medycznej na wysokim poziomie ma na celu stawianie człowieka w centrum procesu leczenia i prowadzenie badań naukowych z poszanowaniem życia i chrześcijańskich wartości moralnych” – wskazał papież Franciszek.

 

Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam uzdrowienie człowieka cierpiącego na trąd – chorobę, która w Starym Testamencie była uważana za poważną nieczystość i wiązała się z odseparowaniem trędowatego od wspólnoty. Trędowaty skierował do Jezusa słowa – jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.  Jezus zaś okazał współczucie i miłosierdzie.

– Dotknięcie trędowatego oznaczało zarażenie także wewnętrzne, na duchu, to znaczy stać się nieczystymi. Ale w tym przypadku mamy do czynienia z faktem, że to nie trędowaty sprawia zarażenie Jezusa, ale to Jezus obdarowuje trędowatego oczyszczeniem – mówił Biskup Rzymu.

W tym uzdrowieniu, jak zaznaczył Ojciec Święty, podziwiamy, oprócz współczucia, miłosierdzia, także odwagę Jezusa, który nie przejmuje się ryzykiem zakażenia się ani nakazami prawa, ale pragnie tylko uwolnić tego człowieka od przytłaczającego go przekleństwa.

– Żadna choroba nie jest przyczyną nieczystości: choroba z całą pewnością obejmuje całą osobę, ale w żaden sposób nie wpływa ani nie przeszkadza jej w relacji z Bogiem. Wręcz przeciwnie, osoba chora może być jeszcze bardziej zjednoczona z Bogiem. Natomiast grzech tak, to on czyni nas nieczystymi! – wskazywał papież Franciszek.

Naprzeciw osobom chorym i cierpiącym, które szukają bliskości z Bogiem, od lat wychodzi Radio Maryja.

– Dla mnie to Radio jest wszystkim. Minuty nie mogę bez niego wytrzymać. Jak mam radio przy łóżku, to rano słucham pięknych kazań – mówiła Teresa Widelska, słuchacz katolickiej rozgłośni.

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj