fot. PAP/EPA

Papież apeluje o braterstwo w życiu gospodarczym

„Braterstwo podstawą i drogą do pokoju” to tytuł pierwszego orędzia Papieża Franciszka na Światowy Dzień Pokoju, obchodzony 1 stycznia. Zostało dziś ono zaprezentowane w watykańskim biurze prasowym.

Ojciec Święty zwraca uwagę, że „braterstwa zaczynamy się uczyć zazwyczaj w obrębie rodziny, zwłaszcza dzięki odpowiedzialnemu i uzupełniającemu się spełnianiu ról właściwych wszystkim jej członkom, szczególnie ojca i matki”. Przy „nieustannie narastającej liczbie wzajemnych powiązań i komunikacji, jakie spowijają naszą planetę”, świat odznacza się jednak „«globalizacją obojętności», która powoli nas «przyzwyczaja» do cierpienia innych, zamykając nas w sobie”.

„W wielu częściach świata nieustannie dochodzi do poważnych naruszeń podstawowych praw człowieka, w szczególności prawa do życia i prawa do wolności religijnej – podkreśla Papież. – Także współczesne systemy etyczne okazują się niezdolne do tworzenia autentycznych więzi braterstwa, gdyż braterstwo pozbawione odniesienia do wspólnego Ojca jako swego ostatecznego fundamentu nie jest w stanie się ostać. Prawdziwe braterstwo między ludźmi zakłada i wymaga transcendentnego ojcostwa” Boga.

Ojciec Święty przytacza stwierdzenie Jana Pawła II z encykliki Sollicitudo rei socialis, że pokój to opus solidaritatis – dzieło solidarności, dodając, że braterstwo musi być jego pierwszym fundamentem. Dalej wskazuje na znaczenie braterstwa dla przezwyciężenia ubóstwa, dla życia gospodarczego i dla stłumienia wojen. „Pragnę skierować stanowczy apel do tych, którzy z bronią w ręku sieją przemoc i śmierć – pisze Franciszek. – Odkryjcie na nowo swojego brata w tym, którego uważacie dziś jedynie za wroga, którego trzeba zabić, i powstrzymajcie swą rękę!”.

„Jak długo będzie w obiegu tak duża ilość broni jak obecnie, to zawsze mogą się znaleźć nowe preteksty do wzbudzania konfliktów – dodaje Papież. – Dlatego, podobnie jak moi poprzednicy, apeluję do wszystkich o nierozprzestrzeniane broni i rozbrojenie, począwszy od rozbrojenia nuklearnego i chemicznego”.

W swoim pierwszym orędziu na Światowy Dzień Pokoju Ojciec Święty zwraca też uwagę, że „korupcja i przestępczość zorganizowana udaremniają braterstwo”. Wymienia m.in. sprzedaż narkotyków, nielegalny transfer pieniędzy, spekulacje finansowe, prostytucję, handel ludźmi, nadużycia wobec nieletnich. Wskazuje, że „braterstwo pomaga strzec i pielęgnować przyrodę”. Przypomina, że obecna produkcja żywności „jest wystarczająca, a jednak są miliony ludzi, którzy cierpią i umierają z głodu, co stanowi prawdziwy skandal. Trzeba więc znaleźć sposoby, aby wszyscy mogli korzystać z owoców.

RIRM/Radio Watykańskie

drukuj