Zespół ds. Bioetycznych KEP: środki ratunkowe przydzielane według kolejności przyjęć do szpitala

Kierując się ogólnymi zasadami personalistycznej etyki medycznej, środki ratunkowe powinny być przydzielane chorym, dla których w ocenie pracowników służby zdrowia, są one naprawdę konieczne dla ratowania ich życia i stosowane według kolejności, w jakiej ci pacjenci zostaną przyjęci w szpitalu (…) chyba że różnica w ich stanach ocenianych według kryteriów klinicznych jest ewidentna – podkreśla Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych. 

Ks. abp M. Jędraszewski podczas drugiego rozważania rekolekcyjnego w Radiu Maryja i TV Trwam: Całe życie Chrystusa było jednoznacznym „tak” wobec Boga i zdecydowanym „nie” wobec złego ducha. Przyjęcie takiej postawy jest dla nas warunkiem wyzwolenia

Całe życie Chrystusa było jednoznacznym „tak” wobec Boga i Jego woli, a jednocześnie zdecydowanym „nie” wobec złego ducha. (…) Przyjęcie takiej postawy jest dla nas warunkiem wyzwolenia – mówił metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski podczas drugiej części rekolekcyjnych rozważań w Radiu Maryja i TV Trwam.

Ks. abp M. Jędraszewski podczas pierwszego rozważania rekolekcyjnego w Radiu Maryja i TV Trwam: Największa wolność ma kształt Chrystusowego miłosierdzia, które jest dobrowolnym służeniem innym, aż po ostateczne wyrzeczenie się siebie

Największa wolność ma kształt Chrystusowego miłosierdzia, które jest dobrowolnym służeniem innym, aż po ostateczne wyrzeczenie się siebie – mówił metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski w czasie pierwszego rozważania rekolekcyjnego w Radia Maryja i TV Trwam.

Tegoroczny Wielki Tydzień wierni będą przeżywać inaczej niż zwykle

W związku z pandemią wyludniły się nie tylko ulice, ale opustoszały także kościoły. Po raz pierwszy od czasu wojny nie będziemy mogli wspólnie celebrować Liturgii Paschalnej. Księża biskupi zachęcają, by ten czas przeżyć jeszcze bardziej duchowo i wspólnie z rodziną włączyć się w modlitwę poprzez transmisje telewizyjne oraz internetowe.