Ewangelia

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w