Kolejny rok istnienia Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego

Uroczyste zakończenie IV roku Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego miało miejsce w Toruniu w piątek oraz sobotę. Wartość biblijnej inicjatywy ukazywali jej wykładowcy oraz studenci w „Rozmowach niedokończonych” na antenie TV Trwam.

Ks. prof. Henryk Witczyk, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych na KUL oraz Przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, przyznaje, że zakończenie kolejnego roku było radosnym spotkaniem.

– To wielkie wydarzenie zwłaszcza w tym roku, kiedy mogliśmy zasadniczą część, a więc modlitwę dziękczynną sprawować w świątyni NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Cieszymy się bardzo, że dzisiaj nasza wspólnota Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, jako jedna z pierwszych grup mogła zakończenie IV roku łączyć z modlitwą w konsekrowanym niedawno sanktuarium. Wpatrując się w historię zbawienia namalowaną w kwaterach galerii z centralnymi scenami ukrzyżowania i zmartwychwstania kontemplowaliśmy te dwa najważniejsze przesłania zawarte w Piśmie Świętym – mówił ks. prof. Henryk Witczyk.

Wykładowca Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego ks. Marcin Kowalski, zwrócił uwagę na rezultaty będące wynikiem całorocznej pracy.

– Wykładowcy mówią, że sesja to świętowanie – zbieranie owoców tego, co wypracowało się w ciągu roku. Nasze spotkanie w Toruniu jest wspólnym ucztowaniem wykładów, które odbywaliśmy w ciągu roku. Wczoraj wieczorem zaczęliśmy od lectio divina, spoglądając sobie w twarze każdy mógł podzielić się Słowem Bożym (…). Podczas wykładów odbywających się po Eucharystii pojawiły się świetne pytania ze strony studentów. Podziwialiśmy determinację, miłość do Słowa Bożego oraz już bardzo dobrą znajomość jego, gdyż właściwe pytania nie rodzą się znikąd, ale z takiego właśnie studium. Wszystko zakończyło się wręczeniem dyplomów poświadczających ukończenie IV roku studiów ze specjalnym orędziem ks. kard. Gianfranco Ravasiego. To było prawdziwe święto – zaznaczył ks. Marcin Kowalski, na co dzień wykładowca Instytutu Nauk Biblijnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Główny patronat od początku istnienia Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego sprawuje ks. kard. Gianfranco Ravasiego, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury, który na zakończenie roku przygotował specjalne orędzie.

„Z radością kieruję do was słowa pozdrowień i bliskości w czwartym roku działalności Uniwersytetu. Inicjatywa rozpoczęta w październiku 2012 roku rozwija się dzięki zaangażowaniu biblistów prowadzących wykłady w sześciu katedrach oraz entuzjazmowi i kompetencji redakcji TV Trwam pod kierownictwem o. dr Tadeusza Rydzyka i o. Grzegorza Moja. Pod ich adresem pragnę skierować szczególne słowa pozdrowień za podejmowany trud popularyzacji treści nauk biblijnych i głębi Słowa Bożego” – napisał we wstępie ks. kardynał.

Słuchacze uczestniczący w biblijnej inicjatywie wyjaśniają wagę istnienia Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego.

– Jako absolwentka przeżywam ogromną radość z minionego trudu studiowania. W trakcie wykładów zrozumiałam dziś, że pozwoliłam Panu Bogu wejść w historię mojego życia, a Słowo, które od kilku lat codziennie czytam – przemienia mnie, pogłębia moją wiarę, wrażliwość na piękno słowa, na przesłanie do pokonywania trudów dnia. Jestem głęboko przekonana, że te studia to wspaniała inicjatywa. Wykłady dawały nam codzienną radość ze spotkania. Po zakończeniu, gdy kamera „znikała” otwierałam Pismo Święte, przeglądałam notatki i dopełniałam je, ponieważ wiele osób chciało poznawać treść tych wykładów, więc przekazywałam treści ze studiów dalej. Dzięki Uniwersytetowi czułam się uczniem Chrystusa – Halina Styź z Wrocławia, studentka IV roku.

Wszystkie zaliczenia zostały przyjęte z bardzo wysoką notą i wieloma wyróżnieniami.

– Bardzo uderzyło mnie w pracach studentów obfite korzystanie z tekstów Pisma Świętego (…). Trzeba być na tyle nasączonym Słowem Bożym, by samo w nas żyło, pracowało i upominało się, żeby być wypowiedziane oraz adresowane do człowieka, który wymaga wsparcia. Słowo ma niesamowitą siłę uderzeniową, to nie jest to samo, co moc wiersza nawet najwybitniejszego poety (…). Z wielką satysfakcją muszę powiedzieć, iż w opracowaniach tematów na zaliczenie ogromnym zainteresowaniem cieszył się temat poświęcony miłosierdziu Pana Boga. Wykorzystane zostały wszystkie najnowsze publikacje – wyrażał zadowolenie ks. prof. Henryk Witczyk, dyrektor instytutu nauk biblijnych na KUL.

O zaangażowaniu w Telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym mówił w „Rozmowach niedokończonych” także ks. dr Marcin Zieliński, wykładowca Instytutu Nauk Biblijnych KUL.

– Doświadczenie wykładania w Telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym jest trochę inne od wykładania w tradycyjnym uniwersytecie, bo nie ma bezpośredniego kontaktu z ludźmi, pojawia się on dopiero później, gdy są zjazdy. To naprawdę bardzo miłe spotkania. Nasi studenci bardzo wnikliwie oglądają filmy z wykładów i analizują ich treść. Dla nas, jako wykładowców również jest to ciekawe doświadczenie, ponieważ uczymy się mówić do osób, które nas słuchają, staramy się przekazać naszą wiedzę, ale także doświadczenie Boga (…). Mamy głęboką nadzieję, że zdobyta wiedza będzie pomagała angażować się na polu duszpasterskim, przy parafiach, czy w domach tworząc grupy biblijne – ks. dr Marcin Zieliński, wykładowca Instytutu Nauk Biblijnych KUL

Do dzielenia się Słowem Bożym z innymi zachęca ks. kard. Gianfranco Ravasi Uzmysławia studentom, aby cieszyli się nie tylko, jako pojedyncze osoby zdobytymi kwalifikacjami, ale by dalej nieśli Słowo Boże, które w nich tkwi.

– Po czterech latach rzetelnej formacji biblijnej macie pełne prawo, pod kierunkiem duszpasterzy, włączać się w apostolat biblijny w waszych parafiach czy środowiskach, w których podejmujecie różnorodne aktywności dydaktyczne, kulturalne, modlitewne, organizacyjne i inne. Zachęcam was, abyście stawali się inspiratorami powstawania kręgów biblijnych w parafiach tak, gdzie jeszcze ich nie ma oraz powstawania małych wspólnot słuchania Słowa Bożego tam, gdzie mieszkacie – napisał w końcowej części orędzia ks. kardynał.

Całość rozmów niedokończonych – kliknij 

RIRM

drukuj