X Piesza Pielgrzymka Łomianki-Gietrzwałd

26 czerwca po raz dziesiąty z Łomianek koło Warszawy wyruszy Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Gietrzwałdzie. Tegorocznej pielgrzymce przyświeca hasło: „Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci”. Wędrówka potrwa do 2 lipca.

Pielgrzymi wyruszą z Instytutu Świętej Rodziny w Łomiankach, gdzie wcześniej wezmą udział we Mszy św. Trasa pielgrzymki przebiegać będzie przez Olsztynek, Nidzicę, Mławę, Strzegowo, Sochocin i Zakroczym. Duchowym opiekunem pielgrzymki będzie ks. Jan Spólny.

2 lipca o godz. 12.00, po przybyciu do gietrzwałdzkiego sanktuarium, pątnicy wezmą udział w Mszy św., której przewodniczyć będzie JE ks. abp. Józef Górzyński. Od godz. 21.00 będą uczestniczyć także w całonocnym czuwaniu w intencji rodzin i wszystkich  rządzących.

Sanktuarium w Gietrzwałdzie znane jest dzięki Objawieniom Matki Bożej, trwających od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Maryja ukazywała się wówczas trzynastoletniej Justynie Szafryńskiej i dwunastoletniej Barbarze Samulowskiej. Głównym przesłaniem, jakie Matka Boża niosła dziewczynkom, było wezwanie do modlitwy różańcowej. Wezwanie to było szczególnie naglące, gdyż ziemie polskie w tamtym czasie znajdowały się pod zaborami, a Kościół Katolicki w okupowanym Królestwie Polskim był prześladowany.

Kult Matki Bożej Gietrzwałdzkiej trwa od wielu lat. Przybywający do Gietrzwałdu pielgrzymi czerpią wodę z pobłogosławionego przez Matkę Bożą 8 września 1977 roku źródełka. Woda ta przynosi ulgę cierpiącym i liczne uzdrowienia.

Patronat nad pielgrzymką objęli ks. abp Andrzej Dzięga oraz ks. abp Józef Górzyński.

RIRM

drukuj