PAP/EPA

Ojciec Święty Franciszek zatrzymał się dziś nad sakramentem bierzmowania

Podczas audiencji generalnej w Watykanie Papież wskazywał, że w sakramencie bierzmowania otrzymujemy dar Ducha Chrystusa, który może nas naprawdę uczynić solą nadającą smak i zachowującą od zepsucia, a także światłem rozjaśniającym świat.

Ojciec Święty zaznaczył, że jeśli w chrzcie Duch Święty zanurza nas w Chrystusa, to w bierzmowaniu Chrystus napełnia nas swoim Duchem, konsekrując nas na swoich świadków, uczestników tego samego źródła życia i misji, zgodnie z planem Ojca Niebieskiego.

Świadectwo złożone przez bierzmowanych ukazuje przyjęcie Ducha Świętego i uległość wobec jego odtwórczego natchnienia. Pytam się, jak możemy zobaczyć, że otrzymaliśmy dar Ducha? To proste. Jeśli wypełniamy dzieła Ducha, jeśli wypowiadamy słowa, jakich nauczył nas Duch Święty – świadectwo chrześcijańskie polega na czynieniu wyłącznie i wszystkiego tego, czego Duch Chrystusa od nas się domaga, udzielając nam sił, aby to wypełnić – powiedział Papież.

Na zakończenie Ojciec Święty pozdrowił pielgrzymów zgromadzonych na placu św. Piotra w Watykanie. Zwracając się do Polaków, pozdrowił polskich leśników i Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. Przywieźli oni do Watykanu 100 sadzonek dębów, które zostaną posadzone z okazji stulecia niepodległości Polski.

– Drodzy bracia i siostry, jak napisałem w „Laudato si”, bardzo szlachetne jest podjęcie obowiązku troski o środowisko poprzez małe codzienne działania. Wspaniałe jest i to, że edukacja potrafi je zmotywować i ukształtować pewien styl życia. Wychowanie do odpowiedzialności za środowisko naturalne może zachęcać do różnych zachowań, które mają bezpośredni, znaczący wpływ na troskę o środowisko. Wszystko to jest częścią szczodrej i godnej kreatywności, ukazującej to, co najlepsze w człowieku. Z serca wszystkim błogosławię – mówił Ojciec Święty.

RIRM

drukuj