Ojciec Święty Franciszek: Maryja potrafiła całkowicie zaufać Bożej woli

Słowo „tak” wypowiedziane przez Maryję od początku przybiera postawę służby, troski o potrzeby innych – mówił Ojciec Święty Franciszek. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Papież spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański.

Ojciec Święty przypomniał, że w dzisiejszej Ewangelii rozbrzmiewa pozdrowienie Anioła skierowane do Maryi: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”. Właśnie takiej pragnął jej Bóg, osoby całkowicie napełnionej Bożą miłością – mówił Papież. Aby być wypełnionym miłością trzeba jednak zrobić miejsce, odsunąć się na bok – dodał Ojciec Święty.

– Właśnie tak jak to uczyniła Maryja, która potrafiła słuchać słowa Boga i całkowicie zaufać Jego woli, przyjmując ją bez zastrzeżeń w swoim życiu. Do tego stopnia, że w niej Słowo stało się ciałem. Było to możliwe dzięki jej „tak” – podkreślał Papież.

Maryja ufa. Jest osobą, która natychmiast oddaje się cała do dyspozycji Bogu. Zostawia przestrzeń dla działania Ducha Świętego.

– W ten sposób, odpowiadając doskonale na plan Boga względem niej, Maryja staje się „cała piękna”, „cała święta”, bez najmniejszej oznaki samozadowolenia. Jest arcydziełem, ale pozostając pokorną, maluczką, ubogą. Odzwierciedla się w niej piękno Boga, który cały jest miłością, łaską, darem siebie – akcentował Franciszek.

Słowo „tak” wypowiedziane przez Maryję od początku przybiera postawę służby, troski o potrzeby innych. Jej dyspozycyjność wobec Boga przejawia się w gotowości wzięcia na siebie potrzeb bliźniego – podkreślił Ojciec Święty.

TV Trwam News

drukuj