fot. facebook.com

O współcierpieniu Matki Bożej opowie Misterium Męki Pańskiej w opactwie w Czerwińsku nad Wisłą

Do współcierpienia Matki Bożej będzie odwoływać się Misterium Męki Pańskiej wystawiane w tym roku w nowej aranżacji w XII-wiecznym opactwie w Czerwińsku nad Wisłą (Mazowieckie). Jest to jedno z najsłynniejszych polskich misteriów pasyjnych, autorstwa salezjanina ks. Franciszka Harazima (1885-1941). Misterium Męki Pańskiej będzie wystawiane w soboty i niedziele Wielkiego Postu.

W czerwińskim opactwie, gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Misterium Męki Pańskiej będzie wystawiane w soboty i niedziele Wielkiego Postu, od 7 marca do Niedzieli Palmowej, 5 kwietnia – poinformował ks. Szymon Mastalerz, koordynujący przygotowania do przedstawienia pasyjnego.

„Wystawiając w tym roku Misterium Męki Pańskiej chcemy zwrócić uwagę na współcierpienie Matki Bożej, która towarzyszyła swemu synowi pod krzyżem. Matka Boża jest blisko każdego człowieka, także w naszym osobistym przeżywaniu Wielkiego Postu i przygotowaniach do Świąt Wielkanocnych. Ona towarzyszy każdemu człowiekowi w jego cierpieniu tak, jak towarzyszyła swemu synowi” – podkreślił ks. Mastalerz.

Jak dodał, do nowej odsłony Misterium Męki Pańskiej, akcentującej współcierpienie Matki Bożej, nawiązuje w sposób symboliczny plakat, który anonsuje tegoroczny spektakl pasyjny.

„Jest to wizerunek Matki Bożej pochodzący z kapliczki w jednej z miejscowości pod Czerwińskiem. Podczas II wojny światowej obraz ten został rozstrzelany przez trzech żołnierzy niemieckich. Noszący ślady kul wizerunek został wówczas ocalony przez miejscową ludność i przywieziony do opactwa w Czerwińsku” – wyjaśnił ks. Mastalerz.

Misterium pasyjne w zabytkowym opactwie w Czerwińsku nad Wisłą tradycyjnie przygotowuje tamtejszy Salezjański Ośrodek Młodzieżowo-Powołaniowy Emaus. W przedstawieniu uczestniczą m.in. młodzi wolontariusze ze środowisk salezjańskich.

„W tym roku zapraszamy na spektakl, który będzie próbą opowiedzenia misterium paschalnego za pomocą gestów i symboli, które pozwolą nam lepiej zrozumieć liturgię Wielkiego Tygodnia” – anonsują twórcy spektaklu „Misterium Męki Pańskiej 2020 – I Ty, któraś współcierpiała”.

Dodają, iż przybywający do czerwińskiego opactwa pielgrzymi będą mogli uczestniczyć również w Eucharystii z kazaniem pasyjnym.

Ks. Mastalerz zwrócił uwagę, że w tym roku przypada 50. rocznica koronacji przez prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego znajdującego się w czerwińskim sanktuarium cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia – główne uroczystości jubileuszowe zaplanowano tam na wrzesień. Zaznaczył przy tym, że wprowadzenie do tegorocznego czerwińskiego Misterium Męki Pańskiej przypomni zarówno o rocznicy koronacji wizerunku Matki Bożej Pocieszenia, jak również o beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, która, zgodnie z dekretem papieża Franciszka, odbędzie się w Warszawie 7 czerwca.

Misterium „Męka Pańska” napisane przez ks. Franciszka Harazima zaprezentowano po raz pierwszy 8 marca 1931 r. w Krakowie. Autor przedstawienia był profesorem tamtejszego Salezjańskiego Instytutu Teologicznego. Po wybuchu II wojny światowej ks. Harazim został aresztowany przez niemieckie władze okupacyjne – z krakowskiego więzienia Montelupich trafił do obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie został zamordowany w czerwcu 1941 r.

Po II wojnie światowej misterium jego autorstwa przeniesiono z Krakowa do Czerwińska nad Wisłą. Spektakl wystawiono tam w 1949 r. oraz w latach 1958-60. Powodem przerw i wstrzymania przedstawień była komunistyczna cenzura. Wystawianie misterium zostało wznowione w 1975 r. Spektakl, w którym aktorami byli wówczas nowicjusze salezjańscy, odbywający w czerwińskim klasztorze formację zakonną, był pokazywany do 2006 r. Tradycja wystawiania misterium wygasła po przeniesieniu nowicjatu Towarzystwa Salezjańskiego. Przywrócono ją w 2014 r., przede wszystkim z myślą o pielgrzymach z całej Polski.

Główna część czerwińskiego misterium pasyjnego składa się z pięciu aktów, ukazujących kolejne etapy męki Chrystusa od scen w Ogrodzie Oliwnym i w pałacu Kajfasza poprzez pretorium Piłata i Golgotę, aż po zmartwychwstanie. Muzykę do spektaklu scenicznego skomponował salezjanin ks. Antoni Hlond (1884-1963), rodzony brat prymasa Polski w latach 1927-48 Augusta Hlonda (1881-1948), kompozytor muzyki kościelnej, sygnujący swe utwory pseudonimem „Antoni Chlondowski”. Jest on pochowany na cmentarzu w Czerwińsku nad Wisłą.

Zabytkowym klasztorem w Czerwińsku nad Wisłą Towarzystwo św. Franciszka Salezego opiekuje się od 1923 r. Opactwo powstało tam w XII wieku z inicjatywy biskupa płockiego Aleksandra z Malonne. W romańskim kościele znajduje się pochodzący z początku XVII wieku obraz Matki Bożej Czerwińskiej – Matki Bożej Pocieszenia. Przed obrazem tym w 1647 r. król Władysław IV uprosił powrót do zdrowia, pozostawiając dziękczynne wotum z napisem: „Bliski śmierci – zdrowie otrzymał”. W 1970 r. obraz został koronowany przez ówczesnego prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego (1901-81).

W czerwińskim opactwie w 2015 r. otwarto muzeum poświęcone prymasowi Augustowi Hlondowi, który był także salezjaninem – to pierwsza w Polsce tego typu stała ekspozycja. Na wystawie w jednej z sal klasztoru, zaaranżowanej na gabinet, zgromadzono kilkadziesiąt eksponatów, przede wszystkim osobistych pamiątek po prymasie, w tym biurko, wraz z oryginalnym wyposażeniem, przy którym pracował.

PAP

drukuj