Nowe Podwórkowe Kółko Różańcowe przy toruńskim sanktuarium

Do sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II przybyły dziś dzieci z Podwórkowych Kółek Różańcowych. W tym szczególnym miejscu założone zostało kolejne Podwórkowe Kółko Różańcowe.

Spotkanie w toruńskim sanktuarium odbyło się dzień przed wspomnieniem św. Jana Pawła II, ponieważ to papież Polak jest patronem Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci.

– Był honorowym członkiem PKRD, otrzymał legitymację honorowego członka. Błogosławił temu dziełu. (…) Tak bardzo cieszył się z modlitwy dzieci, więc wierzę, że teraz w sposób szczególny oręduje za nami –  mówiła Magdalena Buczek, założycielka Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci.

Dzisiejsze spotkanie rozpoczęto Mszą św. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Antoni Długosz.

– Prosimy cię Ojcze święty, wstawiaj się za nami u Pana Jezusa, abyśmy Go bardzo kochali, także Matkę Bożą i nigdy od Jezusa nie odeszli – podkreślił opiekun Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci.

Przy sanktuarium założone zostało kolejne Podwórkowe Kółko Różańcowe. Dzieci otrzymały legitymacje członkowskie. Tym samym potwierdziły swoje zobowiązania do codziennego odmawiania dziesiątki różańca.

– Trzeba odmawiać różaniec i trzeba być uśmiechniętym – powiedział Julek.

Pani Helena Rzewuska, która wraz z mężem Krzysztofem prowadzi rodzinny dom dziecka, przygotowała razem ze swoimi dziećmi wyjątkowy różaniec.

– Stworzyliśmy w naszym domu taki wielki różaniec, na którym są wypisane imiona wszystkich naszych dzieci, które były w naszym domu. Przez 15 lat w naszym domu znalazło opiekę 39 dzieci i teraz, zwłaszcza w październiku, wszystkie te dzieci otaczamy swoją modlitwą – mówiła Helena Rzewuska.

W tym roku przypada także dwudziestolecie istnienia PKRD.

– To koło, które założyłam 20 lat temu na sowim podwórku, z czwórki dzieci, tak mocno się rozwinęło, że obecnie należy do naszej wspólnoty ponad 150 tys. członków w 33 krajach świata i na wszystkich kontynentach – poinformowała Magdalena Buczek

Na zakończenie odbył się koncert ks. bp. Antoniego Długosza.

TV Trwam News/RIRM


Regionalne spotkanie PKRD w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Fot. Tomasz Strąg.

drukuj