Niedziela Adoracji z Ojcem św. Franciszkiem

W najbliższą niedzielę na 17:00 zaplanowano godzinę Adoracji eucharystycznej w łączności z Papieżem Franciszkiem. Transmisja w TV Trwam. 

We wspólnej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem uczestniczyć będą chrześcijanie na całym świecie. Taka adoracja odbędzie się po raz pierwszy w dziejach Kościoła. To odpowiedź na zaproszenie Ojca Świętego Franciszka,  by w niedzielę, po uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej we wszystkich katedrach świata rozpoczęły się adoracje eucharystyczne.

 

„Adoracja powinna być tak zorganizowana, aby na całym świecie, w tej samej godzinie, chrześcijanie połączyli się we wspólnej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem” – czytamy w zaproszeniu przekazanym przez abpa Rino Fisichella, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Promocji Nowej Ewangelizacji.

Wierni będą się modlić w dwóch intencjach. Jednak będzie otaczała Kościół na całym świecie, by był „zawsze posłuszny słuchanemu Słowu Bożemu, aby ukazywał się światu zawsze jako ’chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany’” (Ef 5, 27).

Druga z intencji, do jakiej wzywa Papież, to modlitwa za prześladowanych chrześcijan, „którzy doświadczają cierpienia nowego zniewolenia i są ofiarami wojen, handlu ludźmi, narkotykami oraz pracy niewolniczej, za dzieci i kobiety, znoszące wszelkie formy przemocy”.

Zaproszenie do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem skierowali do diecezjan pasterze. W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej adoracji towarzyszyć będą słowa świętych na temat Eucharystii.

Jak powiedział ks. biskup Stefan Regmunt, ordynariusz zielonogórsko-gorzowskiej w adorację z Ojcem św. mogą włączyć się także chorzy.

– Mogą zapalić świecę i uwielbiać Boga tam, gdzie się znajdują: czy na łożu boleści, czy ofiarować swoją kondycję, do jeszcze większego zjednoczenia się świata z Bogiem, aby wszyscy odkryli Jezusa jako jedynego Pana – powiedział ks. bp Stefan  Regmunt.

Zobacz schemat na  adorację z Ojcem św.

RIRM/ KEP/ Nasz Dziennik 

drukuj