(fot. http://www.mdl.legnica.pl)

Młodzi z Europy pod Legnicą

Dziś na Legnickim Polu rozpocznie się trzydniowe XIX Europejskie Spotkanie Młodych pod hasłem „Wojna światów”. Program spotkania jest wprowadzeniem w Rok Wiary. Według przewidywań organizatorów weźmie w nim udział od 300 do 600 osób. Za całość odpowiada Duszpasterstwo Młodzieży diecezji legnickiej na czele z ks. Januszem Wilkiem.

„Chcemy młodzież zachęcić do tego, aby przyjrzała się jeszcze raz rzeczywistości, która ich otacza. Często jest to rzeczywistość mocno zmanipulowana. Chcemy zedrzeć te maski, chcemy pokazać, że toczy się rzeczywiście wojna światów. Świata agresywnej laicyzacji z chrześcijaństwem chcemy powiedzieć też młodzieży jak walczyć, żeby obronić najważniejsze wartości. Wartości chrześcijańskie, swoją wiarę, swoją moralność. Tego wszystkiego będzie można doświadczyć na spotkaniu młodych.” – powiedział ks. Janusz Wilk.

Każdy dzień jest poświęcony innemu tematowi, co w całości przypomina bitewne strategie i przygotowania do wojny. W ramach zlotu zaproponowano młodym różne formy ewangelicznych rozważań. Są przewidziane prace w grupach, adoracja Najświętszego Sakramentu, integracyjne tańce, koncerty i ciekawe konferencje. Wszystko ukierunkowane jest słowami Chrystusa: „Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.” (J 15,19). Zlot młodzieży zakończy się rozważaniem zwycięstwa Chrystusa, który jest ponad wszelkim złem.

Zaprosiliśmy takich gości jak o. Leon Knabit OSB, ks. Stanisław Orzechowski, ks. Zbigniew Kucharski, ks. Rafał Cyfka z organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Uczestniczyć będzie Andrzej Wonka. Oni będą mieć konferencje po których odbędzie się w grupach. Wieczorem odbędą się koncerty. Dziś koncert formacji Hiphopowej Rycerze a w sobotę koncert zespołu reagge Naman. – powiedział ks. Janusz Wilk

Początkowo zlot ten organizowany był w Głuszycy, a następnie w Krzeszowie. W tym roku po raz pierwszy młodzi spotkają się na Legnickich Polach. To miejsce bardzo mocno łączy się z tematem spotkania, gdyż tu rozegrała się przed stuleciami swoista wojna światów. Było to w 1241 r., kiedy to wojska chrześcijańskie starły się w walce z Mongołami, a więc wojskami mahometańskimi. Choć bitwa zakończyła się przegraną wojsk polskich i śmiercią Henryka II Pobożnego, to jednak historycy uznają ją za jedną z najważniejszych bitew w dziejach Europy. Dziś także świat chrześcijańskich wartości musi walczyć z agresywną laicyzacją. Nastąpiło takie stężenie nienawiści, że Ojciec Święty Benedykt XVI nazwał to zjawisko „chrystofobią”. Dlatego XIX Europejskie Spotkanie Młodych jest pełną mobilizacją do wielkiej bitwy ze złem po stronie Jezusa, zapowiadają organizatorzy.

Kompletny  program spotkania znajduje się na stronie internetowej: www.mdl.legnica.pl.

 

Wypowiedź ks. Janusza Wilka

Audio MP3
Pobierz

RIRM
drukuj