Męskie Plutony Różańca

W Toruniu oraz w innych miastach powstają Męskie Plutony Różańca. Inicjatywa ta stawia sobie za cel walkę o Kościół, rodzinę oraz męstwo i odwagę. Orężem w tej walce jest różaniec.

Męskie Plutony Różańca to inicjatywa powstała w połowie 2012 r. przy wspólnocie modlitewnej Lew Judy w Toruniu. Michał Przewoźny, założyciel toruńskiej wspólnoty, wskazuje, na czym polega cała idea Plutonu Różańca.

– W skład jednego Plutonu wchodzi 21 mężczyzn. Każdy z nich codziennie odmawia dziesiątkę różańca. Dlaczego 21 mężczyzn? Mianowicie dlatego, że 20. jest potrzebnych do tego, żeby odmówić różaniec. Na tej zasadzie działają przeważnie „Róże różańcowe”. Ta jedna dodatkowa osoba stanowi tzw. zabezpieczenie, w razie gdyby jeden z nas nie mógł lub też gdyby zapomniał odmówić swojej cząstki – powiedział Michał Przewoźny.

Odmawianej tajemnicy różańca, towarzyszy również modlitwa do św. Michała Archanioła oraz wezwanie, będące – jak mówi Michał Przewoźny – modlitwą do serc wszystkich mężczyzn. Modlitwą o to, by Pan Bóg budził te męskie serca do życia w pełni wraz z Nim; „Prowadź nas, Panie, drogą prawdy, honoru, pokory i męstwa”.

Obecnie w różnych miastach w Polsce powstaje 13 Plutonów Różańca. 5 Plutonów już działa, reszta jest na etapie tworzenia. W Toruniu istnieją 2 Plutony, które zarządzają całą akcją.

W szeregi Plutonu Różańca zapraszani są wszyscy Ci, dla których męstwo jest drogą w życiu. Więcej informacji, dotyczących zaangażowania się w Męski Pluton Różańca dostępnych jest na stronie www.lewjudy.info

 

Wypowiedź Michała Przewoźnego:

Audio MP3
Pobierz

RIRM

drukuj