Mamy sześciu nowych kardynałów

Na rozpoczętym dziś konsystorzu Ojciec św. Benedykt XVI wręczył insygnia kardynalskie sześciu arcybiskupomW homilii wyjaśniał znaczenie terminu „Kościoła powszechnego”. Transmisje przeprowadziły Radio Maryja i TV Trwam.

Konsystorz rozpoczął się w Bazylice św. Piotra w Watykanie. Ojciec św. Benedykt XVI w okolicznościowej homilii powiedział, że nowi kardynałowie, reprezentujący różne diecezje świata umacniają więzy duchowe łączące Kościół, ożywiany przez Chrystusa. Stwierdził też, że dzisiejszy obrzęd wyraża najwyższą wartość wierności.

Godność kardynalską otrzymało sześciu arcybiskupów m.in. z Libanu, Kolumbii i Nigerii: prefekt Domu Papieskiego amerykański arcybiskup James Michael Harvey, maronicki patriarcha Antiochii (Liban) Bechara Boutros Rai, arcybiskup Baselios Cleemis Thottunkal z Kościoła syro-malankarskiego w Indiach, arcybiskup Abudży (Nigeria) John Olorunfemi Onaiyekan, metropolita Bogoty (Kolumbia) Ruben Salazar Gomez i arcybiskup Manili (Filipiny) Luis Antonio Tagle.

W słowie przysięgi nowi kardynałowie powiedzieli: „Obiecuję i przysięgam, że pozostanę odtąd i na zawsze, aż do śmierci wiernym Chrystusowi i Jego Ewangelii, zawsze posłuszny Świętemu Apostolskiemu Kościołowi Rzymskiemu”.

Następnie otrzymali czerwony biret i pierścień. Czerwony biret wskazuje na to, że nowi kardynałowie dla wzrostu wiary chrześcijańskiej, pokoju i spokoju ludu Bożego muszą być gotowi do mężnego działania, aż do przelania krwi. Natomiast przyjęcie pierścienia wymaga świadomości, że „umiłowanie Kościoła umacnia się poprzez umiłowanie Księcia Apostołów”. Ojciec św. powiedział, że w ten sposób wyrażona jest rola jeszcze głębszej jedności, którą kardynałowie podejmują w Kościele.

– Od tej pory będziecie ściślej i głębiej zjednoczeni ze Stolicą Piotrową: tytuły czy diakonie kościołów Wiecznego Miasta będą wam przypominać o więzi łączącej was jako członków ze szczególnego względu z tym Kościołem Rzymu, który przewodzi powszechnej miłości. Zwłaszcza poprzez waszą współpracę z dykasteriami Kurii Rzymskiej będziecie moimi cennymi współpracownikami, przede wszystkim w posłudze apostolskiej dla całego Kościoła katolickiego, jako Pasterza całego stada Chrystusa i pierwszego gwaranta doktryny, dyscypliny i moralności – powiedział Ojciec św.

Ojciec św. powiedział także, że Kolegium Kardynalskie mieści się w perspektywie powszechności Kościoła. Papież dodał, że ta powszechność ukazała się jasno w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty wypełnia swoją obecnością pierwszą wspólnotę chrześcijańską, aby Ewangelia rozpowszechniła się do wszystkich narodów i powodowała wzrastanie we wszystkich narodach jedynego Ludu Bożego.

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15), „nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19). Z tymi słowami Jezus posyła Apostołów do wszystkich stworzeń, aby wszędzie dotarło zbawcze działanie Boga. (…) Kościół jest jeden, święty, katolicki i apostolski, odzwierciedla w sobie źródło swego życia i swej drogi: jedność i komunię Trójcy Świętej – powiedział Ojciec św. Benedykt XVI. 

Uściślając znaczenie terminu „Kościół powszechny” Ojciec św. Benedykt XVI powiedział, że wypływa on z powszechności jednego Bożego planu – zbawienia świata.

Kościół jest powszechny, ponieważ Chrystus obejmuje w swojej zbawczej misji całą ludzkość. Przepowiadanie Jezusa do narodu żydowskiego, „do owiec, które poginęły z domu Izraela”, jak sam powiedział (por. Mt 15, 24), było nakierowane na to aby, w imię wierności Przymierzu, nieść wszystkim narodom światło Ewangelii i doprowadzić wszystkie narody do Królestwa Bożego – powiedział Ojciec św. Benedykt XVI. 

Jutro Ojciec św. Benedykt XVI wraz z nowymi kardynałami będzie koncelebrował Mszę św. na Placu św. Piotra w Watykanie. Transmisja w Radiu Maryja, godz. 9:30.

RIRM 

drukuj