W Łodzi odbyło się kanoniczne pożegnanie ks. abp. Jędraszewskiego

W łódzkiej archikatedrze została dziś odprawiona Msza św. dziękczynna za posługę ks. abp. Marka Jędraszewskiego w archidiecezji łódzkiej. W uroczystościach uczestniczyło kilkuset wiernych, duchowni oraz m.in. przedstawiciele władz rządowych i samorządowych.

Za tydzień ks. Arcybiskup obejmie urząd metropolity krakowskiego.

W wygłoszonej homilii ks. abp Marek Jędraszewski powiedział m.in., że w dzisiejszym świecie, „który odrzuca obiektywną prawdę i żyje narracjami, przez te ponad cztery lata, podejmując wielką historię naszych ojców i wspaniałego Kościoła polskiego staraliśmy się żyć prawdą, jaką jest Jezus Chrystus”.

„(…) Chcieliśmy także żyć prawdą – odnoszącą się do naszej ojczyzny – niezafałszowaną, ale z trudem na nowo przywracaną na światło życia publicznego. Bo nie do końca jeszcze jest doprowadzone dzieło odkłamania tego, co przynajmniej ja i moje pokolenie było uczone w szkołach. Dlatego trzeba było przywracać prawdę o Łodzi męczeńskiej, której symbolami stały się getto żydowskie; miejsce męczeństwa dzieci – słynny obóz na ul. Przemysłowej; a potem Radogoszcz; żołnierze wyklęci; nasi starsi bracia, kapłani męczennicy aresztowani niemal wszyscy ponad 75 lat temu, osadzeni w obozie w Konstantynowie Łódzkim i wywiezieni dalej do Dachau” – przypomniał odchodzący metropolita łódzki.

Ks. abp Jędraszewski z miejscowymi wiernymi i duchownymi pożegnał się po czterech latach sprawowania funkcji metropolity łódzkiego. W grudniu 2016 r. został mianowany przez papieża Franciszka nowym metropolitą krakowskim. Na tym stanowisku zastąpi ks. kard. Stanisława Dziwisza, który po ukończeniu 75 lat przechodzi na emeryturę. [czytaj więcej]

Nowy metropolita krakowski ma 67 lat i od prawie 20 lat jest biskupem. Od marca 2014 r. pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Jest profesorem nauk teologicznych.

PAP/RIRM

drukuj