fot. twitter.com/JasnaGoraNews

Ks. bp E. Janiak na Jasnej Górze: Praca jest przedłużeniem modlitwy

Cicha, kontemplacyjna praca, której wzór daje Józef z Nazaretu, staje się przedłużeniem modlitwy – mówił w niedzielę na Jasnej Górze biskup kaliski ks. bp Edward Janiak do uczestników 38. Pielgrzymki Rzemiosła. Przyjechali na nią przedstawiciele zawodów rzemieślniczych z całej Polski.

Głównym punktem pielgrzymki była Msza św. na jasnogórskim szczycie. W homilii ks. bp Edward Janiak mówił o godności ludzkiej pracy, wynikającej m.in. z Pisma Świętego. Przestrzegał też przed występowaniem przeciwko Bogu i wezwał do modlitwy za znieważających Matkę Bożą, aby uszanowali oni wolność i godność każdego człowieka.

Przemawiając do uczestników pielgrzymki ks. bp Janiak w pierwszej kolejności zwrócił uwagę na jej dziękczynny wymiar, m.in. – jak mówił – „za dar wolnej Polski, za to, że możemy sami stanowić o sobie, za dar wolnego rządu, wybranego demokratycznie, za prezydenta państwa, którego nie musimy się wstydzić”.

Cytując szereg odnoszących się do pracy zapisów Pisma Świętego duchowny zaznaczył, że mogłoby się wydawać, że pierwotnie człowiek nie był do niej przez Boga stworzony, że stała się ona karą za grzech pierworodny. Jednak słowo objawione „nie tylko nie potępia pracy, ale ją zaleca, nakazuje, i to jej wszelkie odmiany, także gdy chodzi o pracę fizyczną” – dodał.

„Praca wyzwala z człowieka najpełniej jego energię, inicjatywę, ale też talenty, które otrzymaliśmy. Talenty nie są naszą zasługą, ale pracowitość jest cnotą. Jest wielu ludzi zdolnych, geniuszy, ale leniwych – i niewiele mogą zrobić. Są ludzie mniej uzdolnieni, ale bardzo pracowici – i osiągają bardzo wiele” – akcentował ksiądz biskup.

Zauważył, że praca jest szkołą dla licznych cnót osobistych, społecznych, jak wytrzymałość, solidarność, cierpliwość, ład, współpraca, współzawodnictwo; daje przy tym zadowolenie, jest bodźcem do dalszych wysiłków. Jednocześnie jej efekty służą wyrównywaniu nierówności społecznych.

„Jeżeli człowiek traktuje swoją pracę jako swoje posłannictwo, jako zleconą od Boga misję, praca wówczas staje się dla niego środkiem uświęcenia i gromadzenia zasług w niebie” – zaznaczył ks. bp Edward Janiak. Przypomniał, że Kościół wyniósł na ołtarze nie tylko książąt, biskupów czy zakonników, ale też zapobiegliwych ojców, dzielne, pracowite matki, rzemieślników, żołnierzy czy rolników.

„Także w św. Józefie znajdujemy orędownika ludzi pracy. Nazywamy go w litanii wzorem pracujących. Powierzona Józefowi troska o Jezusa i jego Matkę, wymaga od niego codziennego wysiłku, zapracowania, zaangażowania. Św. Józef jest rzetelnym, uczciwym cieślą, rzemieślnikiem, człowiekiem pracy. Jest wzorem chrześcijanina, w spełnianiu czynności domowych i zawodowych” – zaznaczył ks. bp Janiak. Dodał że poprzez jego postawę praca fizyczna została przybliżona do tajemnicy odkupienia.

Jak zaznaczył biskup Józef z Nazaretu dokonuje tego poprzez swój warsztat, przy którym pracuje razem z Jezusem.

„W codziennym trudzie Józef nie zatrzymuje się na swoich przeżyciach, odczuciach, lecz na tym, co powinien wykonać. Cechuje go postawa zadaniowa, nie doznaniowa. Jest realistą, człowiekiem mocno stąpającym po ziemi, ale nie skupia się na doczesności, nie jest powierzony” – dodał ks. bp. Janiak

„Swoim milczeniem i w uczynkach Józef pomaga odkrywać klimat głębokiej kontemplacji. Przemawia milczeniem i czynem. Jest człowiekiem kontemplacyjnym w działaniu. W nim widzimy wspaniałe, harmonijne połączenie troski tego, co ludzkie, z jeszcze większą troską o to, co boskie. Dzięki takiej postawie praca stanowi przedłużenie modlitwy” – podkreślił duchowny.

„Zabierzmy z tego miejsca siły do wytrwałości w codziennej pracy, do dźwigania krzyża codzienności, bo życia nie da się przejść bez spotkania się z krzyżem – nawet ci, którzy nie wierzą. Przenieśmy naszą codzienność do naszych serc” – zaapelował biskup kaliski. Wezwał jednocześnie wiernych do dawania świadectwa za przykładem pracowitości św. Józefa.

Ocenił, że jest to potrzebne szczególnie w obecnym czasie.

„Owszem, w tym okresie najwięcej ludzi oddaje życie za wiarę, ale też jest wielu ludzi złych, którzy złorzeczą, występują przeciwko Bogu. Pan Bóg nie da się z siebie naśmiewać, są pewne granice. Kto podnosi rękę na Boga, zawsze źle kończy” – przestrzegł duchowny.

„Módlmy się też za naszych nieprzyjaciół, za tych, którzy znieważają Matkę Najświętszą, aby nawet jeżeli nie wierzą, uszanowali godność każdego człowieka i jego wolność. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” – zaznaczył ks. bp Edward Janiak.

Na doroczne spotkanie środowiska przyjechali przedstawiciele władz Związku Rzemiosła Polskiego, Izb Rzemieślniczych, starszyzna cechowa, rzemieślnicy i pracownicy rzemiosła z rodzinami, duszpasterze i kapelani. Wielu uczestników pielgrzymki założyło charakterystyczne togi z insygniami rzemieślniczymi, zgodnie z tradycją sięgającą średniowiecza.

38. Pielgrzymka Rzemiosła była ostatnią większą zorganizowaną pielgrzymką, która dotarła do częstochowskiego sanktuarium w czerwcu br. Ogółem w tym miesiącu zgłoszono władzom miasta 20 takich grup, w których na Jasną Górę przyszło lub przybiegło ok. 2,2 tys. osób. W większości były to pielgrzymki parafialne ze Śląska. Najliczniejsza była 364. Piesza Pielgrzymka z Łowicza.

PAP/RIRM

drukuj