Krok ku pojednaniu Polaków i Rosjan

Wspólne przesłanie do narodów Polski i Rosji podpiszą 17 sierpnia w Warszawieprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik oraz patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl I. – To wydarzenie bez precedensu – podkreślająprzedstawiciele Kościoła katolickiego w Polsce i Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.Historyczna – bo pierwsza w dziejach – wizyta zwierzchnika rosyjskiego prawosławiapotrwa od 16 do 19 sierpnia.

Przyjazd patriarchy Cyryla do Polski jest odpowiedzią na wizytę metropolitywarszawskiego i całej Polski Sawy w Moskwie, nabiera jednak szczególnego znaczeniaze względu na spotkanie z przedstawicielami Kościoła katolickiego oraz podpisaniewspólnego przesłania do narodów Polski i Rosji. Podpisanie dokumentu będzie miałomiejsce 17 sierpnia w południe na Zamku Królewskim w Warszawie. Dzień wcześniej, wczwartek o godz. 17.00 zaplanowano spotkanie z Prezydium Konferencji EpiskopatuPolski w siedzibie KEP przy skw. kard. Stefana Wyszyńskiego 6. Przedstawiciele obuKościołów będą rozmawiać o perspektywach współpracy i dialogu. Po spotkaniu nastąpiwzajemne przekazanie ikon: abp Józef Michalik przekaże Cyrylowi I ikonę MatkiBoskiej Częstochowskiej, ten natomiast podaruje przewodniczącemu polskiegoEpiskopatu ikonę Matki Boskiej Smoleńskiej.

Po przylocie do Warszawy, 16 sierpnia, patriarcha Cyryl odwiedzi najpierw katedręprawosławną. Oprócz spotkania z metropolitą Sawą i przedstawicielami Kościołakatolickiego, Patriarcha spotka się w stolicy również z Prezydentem RP razMarszałkiem Senatu. Złoży też wieńce przy Grobie Nieznanego Żołnierza i na CmentarzuŻołnierzy Radzieckich. 17 sierpnia wieczorem uda się do Białegostoku, gdzie będziesię modlił z wiernymi w katedrze św. Mikołaja. Następnego dnia odwiedzi Supraśl,Hajnówkę oraz Świętą Górę Grabarkę. Tam będzie przewodniczył uroczystościom z okazjiuroczystości Przemienienia Pańskiego. 19 sierpnia powróci do Moskwy.

Ze względu na podpisanie przesłania do narodów Polski i Rosji, pierwsza w historiiwizyta Patriarchy w Polsce, nabiera szczególnego znaczenia. – Zadaniem tegodokumentu nie jest rozwiązywanie bolesnych karty historii Polski i Rosji, istotnąkwestią jest natomiast, by ten dialog zapoczątkować, by na gruncie tej samejEwangelii Chrystusa rozmawiać – mówi o przesłaniu rzecznik Episkopatu ks. JózefKloch. Zwraca uwagę na zawarty w dokumencie apel do przedstawicieli obu narodów, abyprosili wzajemnie o wybaczenie krzywd, niesprawiedliwości i wszelkiego zła. – Tojest zapowiedź przyszłego powiedzenia sobie: 'przebaczamy i prosimy o przebaczenie’.Ale to będzie pewnie następny krok – dodaje.

Pierwszym znaczącym krokiem na drodze ku pojednaniu polsko-rosyjskim była wizytamnichów z klasztoru w pobliżu Ostaszkowa, którzy we wrześniu 2009 roku przyjechalina Jasną Górę po kopię Obrazu Matki Bożej. Umieścili ją w klasztorze, gdzie NKWDwięziło polskich oficerów, zamordowanych później w Twerze. Pierwsze spotkanieprzedstawicieli Kościoła katolickiego w Polsce i Rosyjskiego Kościoła Prawosławnegow sprawie dokumentu o pojednaniu odbyło się w Warszawie 26 lutego 2010 r. Wcześniejbiskupi powołali specjalny Zespół do Rozmów z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym. Jegoprzewodniczącym został abp Henryk Muszyński, w skład weszli także abp StanisławBudzik i bp Tadeusz Pikus. 24 czerwca 2010 r., na kolejne spotkanie w Warszawieprzybył metropolita wołokołamski Hilarion ze współpracownikami. Kolejne rozmowy natemat pojednania polsko-rosyjskiego miały miejsce 1 czerwca 2011 r. Zaś 15 marca2012 r. przedstawiciele Episkopatu Polski i Patriarchatu Moskiewskiego dyskutowalijuż nad ostatnimi poprawkami. Podpisanie 17 sierpnia wspólnego przesłania do narodówPolski i Rosji będzie efektem tych prac i kolejnym krokiem ku pojednaniu.

drukuj