Fot. PAP/EPA

Konklawe rozpocznie się 12 marca

Konklawe rozpocznie się 12 marca – zdecydowali w piątek kardynałowie po południowej kongregacji. Decyzja została ogłoszona przez Watykan w piątym dniu obrad Kolegium Kardynalskiego. 

Watykan poinformował, że rano we wtorek w bazylice świętego Piotra odprawiona zostanie Msza św. pro eligendo Papa, czyli w intencji wyboru papieża.

Po południu z Kaplicy Paulińskiej Pałacu Apostolskiego kardynałowie elektorzy przejdą w uroczystej procesji – śpiewając hymn Veni Creator – do Kaplicy Sykstyńskiej, miejsca wyboru papieża.

Następcę Papieża Benedykta XVI, który zrezygnował 28 lutego, wybierze 115 kardynałów z całego świata. Wśród elektorów jest czterech Polaków.

Spotkanie konklawe będzie miało miejsce w Kaplicy Sykstyńskiej. To tradycja sięgająca 1492 roku. To dobre miejsce na wybór następcy św. Piotra, o czym mówił Ojciec św. Jan Paweł II: „wszystko sprzyja uświadomieniu sobie obecności Boga, przed którego obliczem pewnego dnia każdy będzie musiał stanąć na sąd”. Przygotowania do najbliższego konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej rozpoczęto jeszcze przed ogłoszeniem terminu jego rozpoczęcia. Zadaniem zespołu specjalistów było stworzenie – jak podkreślano – „fotokopii” poprzednich konklawe, czyli odtworzenie w najdrobniejszych szczegółach ustawienia wszystkich sprzętów i organizację całej kaplicy, tak jak to było podczas wcześniejszych wyborów papieża.

Podczas uroczystości inauguracji konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej kardynałowie-elektorzy złożą przysięgę, której tekst zawarty jest w Konstytucji Apostolskiej Ojciec św. Jana Pawła II z 1996 roku o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze biskupa Rzymu.

Tekst przysięgi, którą wygłosi kardynał dziekan:

– My wszyscy i poszczególni kardynałowie elektorzy, obecni przy tym wyborze papieża przyrzekamy, zobowiązujemy się i przysięgamy zachować wiernie i skrupulatnie wszystkie przepisy zawarte w Konstytucji Apostolskiej papieża Jana Pawła II „Universi dominici gregis”, ogłoszonej 22 lutego 1996 r. Równocześnie przyrzekamy, zobowiązujemy się i przysięgamy, że jeśli ktokolwiek z nas, z Boskiego postanowienia, zostanie wybrany na Biskupa Rzymu, dołoży starań, by wiernie wypełniać „munus Petrinum” Pasterza Kościoła powszechnego i nie ustanie w wysiłku zapewniania i bronienia wytrwale praw duchowych i doczesnych oraz wolności Stolicy Świętej. Przede wszystkim przyrzekamy i przysięgamy zachować z największą wiernością i wobec wszystkich, tak duchownych, jak świeckich, tajemnicę związaną z tym wszystkim, co w jakikolwiek sposób odnosi się do wyboru Biskupa Rzymskiego i z tym, co odbywa się w miejscu wyboru i dotyczy bezpośrednio lub pośrednio liczenia głosów; nie naruszać w żaden sposób tej tajemnicy tak w czasie wyboru, jak i po wyborze nowego papieża, chyba że zostanie do tego udzielone wyraźne upoważnienie przez samego przyszłego papieża; nie dawać żadnego poparcia ani nie sprzyjać jakiemukolwiek oddziaływaniu, sprzeciwianiu lub jakiejkolwiek innej formie interwencji, przez które władze świeckie jakiegokolwiek porządku i stopnia lub jakakolwiek grupa osób czy jednostki chciałyby ingerować w wybór Biskupa Rzymskiego.

Każdy elektor złoży przysięgę według następującej formuły:

„Przyrzekam, zobowiązuję się i przysięgam” – a następnie kładąc rękę na Ewangelii, doda: „Tak mi dopomóż, Panie Boże i te Święte Ewangelie, których moją ręką dotykam”.

115 kardynałów-elektorów wybierze Głowę Kościoła katolickiego po rezygnacji Papieża Benedykta XVI. Nowy papież będzie 266. następcą św. Piotra.

W konklawe uczestniczą kardynałowie, którzy w chwili powstania wakatu nie ukończyli 80 lat. Do wyboru papieża potrzeba dwóch trzecich głosów, i to niezależnie od tego, które to będzie głosowanie, czyli podczas tego konklawe, w którym weźmie udział 115 kardynałów-elektorów, za kandydatem musi się opowiedzieć 77 elektrów.

RIRM

drukuj