fot. PAP

Kongres sekcji uniwersyteckiej Rady Konferencji Biskupów Europy

Przez cztery dni od 16 do 19 kwietnia w Łodzi będzie obradować Rada Konferencji Biskupów Europy (CCEE). Rada spotyka się raz na 5 lat. Ostatnie takie spotkanie miało miejsce w Monachium. Kongres w Łodzi skupia się wokół tematu: „Być i stawać się odpowiedzialnymi za życie”.

Do Rady Konferencji Biskupów Europy (łac. Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae) przynależą jako członkowie 33 przewodniczący Konferencji Episkopatów obecnych w Europie, a także arcybiskupi Luksemburga, Monako, Cypru (obrządku maronickiego), biskup Kiszyniowa (Mołdawia), biskup eparchii mukaczewskiej oraz administrator apostolski Estonii. CCEE liczy ogółem 39 członków i obejmuje terytorium 45 państw.

Rada Konferencji Biskupów Europy jest organem spajającym Konferencje Episkopatów Europy, który jako cel ma promocję i ochronę dobra Kościoła.

Rada Konferencji Biskupów Europy – poprzez Komisje – organizuje różne spotkania, które przyczyniają się do skutecznej współpracy tych kościołów lokalnych, w których objawia się szczególnie nagląca potrzeba komunii. Każda komisja wspiera inicjatywy zaprojektowane przez poszczególne Konferencje Biskupów w różnych obszarach duszpasterskich. Na czele komisji CCEE stoi przewodniczący wybrany przez zebranie plenarne CCEE, który koordynuje prace oraz wspiera jej inicjatywy.

Rada podzielona jest na 4 komisje: Komisja Caritas in Veritate, Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu, Komisja ds. Powołań Kapłańskich (EVS) oraz Komisja ds. Katechezy, Szkół i Uniwersytetów. Ta ostatnia będzie obradować właśnie w Łodzi.

Komisja ds. Katechezy, Szkół i Uniwersytetów- podejmuje i rozkrzewia refleksję na temat misji Kościoła w różnych środowiskach edukacyjnych i akademickich oraz refleksję na temat przekazywania wiary i relacji między nauką i wiarą. Przewodniczącym komisji jest abp Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, a jej sekretarzem ks. Michel Remery.

Komisja ta podzielona jest na trzy sekcje:

– sekcja katechetyczna (przew. abp Duro Hranić, arcybiskup Dakovo-Osijek; sekretarz ks. LucMellet),

– sekcja ds. szkół (przew. bp EricAumônier, biskup Wersalu; sekretarz Etienne Verhac),

– sekcja uniwersytecka (przew. abp Marek Jędraszewski, metropolita łódzki; sekretarz ks. Leon O’Giollain SJ).

Nowe wyzwania, które rozeznaje w swoich pracach komisja ds. Katechezy, Szkół i Uniwersytetów, to m.in.: zwiększona migracja europejskich studentów w ramach różnych projektów wymiany naukowej i badawczej, różnorodność pracy katechetycznej i edukacyjnej w szkołach Europy, katecheza dzieci i młodzieży, nauczanie religii katolickiej w szkołach, konieczność zacieśnienia współpracy katechezy i przedmiotów edukacji szkolnej.

Sekcja uniwersytecka gromadzi się co 5 lat na kongresach. Poprzedni, w 2010 roku, odbył się w Monachium. Obecny, w dniach 16-19 kwietnia 2015 roku ma miejsce w Łodzi. Problematyka określona jest w haśle: „Być i stawać się odpowiedzialnymi za życie”.

Dagmara Zalewska, Łódź/RIRM

drukuj