fot. PAP

Konfesjonał całą dobę

Dziś o godz. 17.00 w całym Kościele rozpocznie się akcja „24 godziny dla Pana”. Adoracja i spowiedź przez całą dobę, zainicjowane przez Papieża Franciszka, będą trwały nie tylko w Rzymie, ale na całym świecie.

Ksiądz dr Rafał Kowalski, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej, przypomina, że pomysł całodobowej spowiedzi wyszedł od Papieża Franciszka, który w liście skierowanym do poszczególnych diecezji zaznaczył, iż pragnie, by ludzie nie tylko mieli możliwość modlitwy w łączności z wiernymi na całym świecie, ale przede wszystkim doświadczenia tego, że Miłosierny Jezus także dziś ma moc: leczyć człowieka, podnosić go i podawać mu rękę.

W piątek o godz. 17.00 w Bazylice św. Piotra w Rzymie Ojciec Święty będzie przewodniczył nabożeństwu pokutnemu. Po jego zakończeniu przez 24 godziny w wybranych kościołach Wiecznego Miasta będzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. W tym czasie wszyscy będą mogli przystąpić do sakramentu pojednania. Następnego dnia o godz. 17.00 w rzymskim kościele pw. Ducha Świętego akcja zostanie uroczyście zakończona.

Na inicjatywę Papieża odpowiedziało już kilka polskich archidiecezji – we Wrocławiu, w Poznaniu, Częstochowie i Warszawie.

Nabożeństwu o godz. 17.00 we wrocławskiej katedrze będzie przewodniczył ks. bp Andrzej Siemieniewski. Od tego momentu rozpocznie się spowiedź. Przez 24 godziny 23 księży będzie posługiwać w konfesjonale dyżurnym. Po wieczornej Mszy św. o godz. 19.30 na głównym ołtarzu zostanie wystawiony Najświętszy Sakrament. Do północy adorować będą klerycy wrocławskiego seminarium oraz członkowie grup i stowarzyszeń religijnych działających na terenie archidiecezji.

Od północy do rana w katedrze modlić się będą siostry zakonne z różnych zgromadzeń, które mają domy w pobliżu Ostrowa Tumskiego. – Każdy oczywiście w dowolnej chwili może wstąpić na osobistą modlitwę lub skorzystać z sakramentu pojednania – mówi ks. Rafał Kowalski z wrocławskiej kurii. Dodaje przy tym, że nocna spowiedź we Wrocławiu nie jest nowością. – Od kilku lat niektóre parafie włączają się w akcje Nocy Konfesjonałów. Kapłani posługujący wówczas mówią, że w takim mieście jak stolica Dolnego Śląska nawet o 2.00 czy 3.00 w nocy są ludzie, którzy chcą doświadczyć Bożego Miłosierdzia – dodaje.

Metropolita wrocławski zachęcił również dolnośląskich księży, by tam, gdzie jest to możliwe, w duchu przygotowania do kanonizacji bł. Jana Pawła II umożliwili wiernym uczestnictwo w modlitwie w łączności z Papieżem, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz przystąpienia do sakramentu pojednania dłużej niż zwykle, np. do godz. 22.00.

MM

drukuj