fot. misje.pl

Hiszpania nadal misyjna

Ponad 18 mln euro zebrały Papieskie Dzieła Misyjne w Hiszpanii w 2018 r. Blisko połowa tej kwoty pochodzi z parafii. W ubiegłym roku zrealizowano ponad 1200 projektów misyjnych, głównie w Afryce, podkreśla José María Calderón, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Hiszpanii.

Hiszpanie są wciąż wrażliwi na potrzeby misyjne. Tylko w *Domund*, czyli w niedzielę misyjną (*Domund*) zebrano blisko 13, 5 mln euro. Do tego trzeba dodać inne doroczne kampanie jak np. Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Łącznie zebrano ponad 18 mln euro. 47 proc. tej kwoty pochodzi z parafii, 18 proc. ze spadków, 9 proc. ze szkół, reszta z ofiar prywatnych (25 proc.). Ponad 82 proc. przeznaczono na bezpośrednią pomoc misjom, nieco ponad 2 mln na duszpasterstwo i ok. miliona na administrację. Tylko za ofiary zebrane w niedzielę misyjną zrealizowano 600 projektów w 32 krajach świata, głównie w Afryce.

„Pomagamy nie tylko ekonomicznie, ale na różne sposoby jak budzenie odpowiedzialności za misje w parafiach, formację i towarzyszenie misjonarzom” – podkreśla José María Calderón, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Hiszpanii.

Wielkim wyzwaniem jest teraz dobre przygotowanie nadzwyczajnego miesiąca misyjnego (październik 2019), który ogłosił papież Franciszek.

o.Marek Raczkiewicz CSsR/RIRM

drukuj