Dyrektor Radia Maryja: W 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II dziękujmy za Niego Panu Bogu