fot. archidiecezja.katowice.pl

Dwaj nowi księża biskupi pomocniczy dla archidiecezji katowickiej

Doświadczeni duszpasterze – księża Marek  Szkudło i Adam Wodarczyk  – zostali biskupami pomocniczymi archidiecezji katowickiej.  Pierwszy był przez wiele lat proboszczem, duszpasterzem diecezjalnym górników, zajmował się formacją duchowieństwa w diecezji. Drugi jest ewangelizatorem, głównym odpowiedzialnym za Ruch Światło-Życie, formujący młodzież i rodziny.

Wikariusz biskupi ds. stałej formacji kapłanów  ks. prał.  Marek  Szkudło oraz moderator generalny Ruchu Światło-Życie ks. Adam Wodarczyk zostali mianowani w dniu dzisiejszym, 13 grudnia 2014 r., biskupami pomocniczymi archidiecezji katowickiej.

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, który informuje o decyzji Ojca Świętego Franciszka, podaje również, jakie stolice tytularne otrzymali nowo mianowani biskupi pomocniczy: ks. biskup nominat Szkudło – Wigry, a ks.biskup nominat Wodarczyk – Pomezanię.

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce

Ks. biskup nominat Marek Szkudło urodził się 28 lutego 1952 r. w Tychach. W 1971 r. rozpoczął formację i studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 23 marca 1978 r. z rąk biskupa katowickiego Herberta Bednorza w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. W latach 1978-1981 był wikariuszem w parafii pw. Św. Małgorzaty w Lyskach. A przez następne 6 lat wikariuszem w parafii św. Michała Archanioła w Katowicach. W latach 1987-1994 pełnił funkcję diecezjalnego wizytatora katechezy i diecezjalnego duszpasterza harcerzy. Był też członkiem diecezjalnej komisji liturgicznej.

W 1994 roku został proboszczem parafii NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju. Posługę tę pełnił do 2012 roku. W tym okresie powierzano mu też różne funkcje w archidiecezji katowickiej i dekanacie Jastrzębie Górne. Był archidiecezjalnym duszpasterzem mężczyzn i górników, członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów, a także moderatorem prezbiterów młodszych roczników święceń. Na poziomie dekanalnym pełnił funkcje ojca duchownego księży, a potem dziekana. W 2003 r. otrzymał godność kapelana Jego Świątobliwości.

Od 29 lipca 2012 r. ks. Marek Szkudło jest wikariuszem biskupim ds. stałej formacji kapłanów archidiecezji katowickiej. Należy do Kolegium Konsultorów i archidiecezjalnej Rady Kapłańskiej. Przewodniczy Komisji ds. Duchowieństwa, jest też członkiem Komisji Głównej II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

 

Ks. biskup nominat Adam Wodarczyk urodził się 3 stycznia 1968 r. w Tarnowskich Górach. Jest kapłanem archidiecezji katowickiej, choć jego parafia macierzysta w 1992 r. weszła w skład diecezji gliwickiej.

Ks. Biskup nominat ukończył Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach i uzyskał tytuł magistra teologii na Papieskim Fakultecie Teologicznym w Krakowie. Napisał pracę naukową z historii Kościoła: „Ksiądz Franciszek Blachnicki – życie i działalność w latach 1921-1961”. Święcenia prezbiteratu przyjął 14 maja 1994 r. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk abp. Damiana Zimonia. W latach 1994-1998 był wikariuszem w parafii św. Jadwigi w Chorzowie, a równocześnie moderatorem rejonowym Ruchu Światło-Życie i moderatorem Diecezjalnej Diakonii Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie w Archidiecezji Katowickiej.

Jako prezbiter odbył studia licencjackie z liturgiki i teologii pastoralnej w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (licencjat z liturgiki – 1998 r.) oraz stacjonarne studia doktoranckie z liturgiki i teologii pastoralnej w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL (licencjat z teologii pastoralnej – 2000 r.). W latach 2000-2001 studiował w „Studium Kanonizacyjnym” w Kongregacji ds. Kanonizacyjnych w Rzymie i uzyskał licencję Kongregacji. W 2007 r. otrzymał stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na podstawie pracy „Ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987) – życie i działalność”. Zna język włoski.

Biskup nominat Adam Wodarczyk od lat młodzieńczych należy do Ruchu Światło-Życie. Był animatorem i moderatorem wspólnot parafialnych, wielu oaz rekolekcyjnych na różnym stopniu formacji, a także moderatorem diakonii w ramach Ruchu na szczeblu diecezjalnym. Obecnie jest moderatorem generalnym Ruchu (2. kadencja powierzona mu przez KEP). Od 2001 pełni też funkcję postulatora procesu beatyfikacyjnego założyciela Ruchu Światło-Życie, Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. W latach 2008-2013 był konsultorem Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Aktualnie jest członkiem Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa KEP oraz Krajowej Rady Misyjnej.

źródło: episkopat.pl

drukuj