fot. https://twitter.com/RodzinaKatolic1

Bł. ks. Bronisław Markiewicz – polski uczeń św. ks. Jana Bosko

Bł. ks. Bronisław Markiewicz był gorliwym duszpasterzem i wybitnym pedagogiem. Przeniósł na polski grunt metody działania św. ks. Jana Bosko, pomagając ubogiej młodzieży.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz urodził się 13 lipca 1842 r. Jego młodość była związana z Przemyślem. To tam ukończył gimnazjum i wstąpił do seminarium duchownego. Po święceniach pełnił posługę jako wikariusz i proboszcz, a także odkrył w sobie powołanie pedagoga, a także pragnienie wstąpienia do zakonu. Z tego powodu wyjechał do Włoch.

Podczas jego pobytu we Włoszech zetknął się z dziełem św. ks. Jana Bosko, przez co zdecydował się wstąpić do salezjanów, porzucając wcześniejsze plany o wyborze innego zgromadzenia. Dzięki temu uczył się metod pracy z młodzieżą stosowanych przez tego niewątpliwego pioniera w dziedzinie nowoczesnej pedagogiki chrześcijańskiej.

Prowadzony przez niego styl życia przepełniony pracą odbił się na jego zdrowiu. Bł. ks. Bronisław Markiewicz zachorował na gruźlicę, która w tamtym czasie była chorobą niemożliwą do wyleczenia. Choć jego stan zdrowia był początkowo bardzo zły, to wkrótce kapłan odzyskał siły. Odesłano go z powrotem do ojczyzny, gdzie rozpoczął posługę duszpasterską w Miejscu Piastowym.

Zafascynowany św. ks. Janem Bosko, zaczął nieść pomoc zaniedbanej młodzieży w Polsce. Zmodyfikował jednak nieco reguły salezjańskie, kładąc większy nacisk na ascezę.

– Polskie – nieco inne niż włoskie – realia skłaniają ks. Bronisława Markiewicza do tego, aby zabiegać o zatwierdzenie nowego zgromadzenia zakonnego, które wierne wskazówkom, statutom pochodzącym od ks. Jana Bosko będą wcielać je w życie w innych, polskich okolicznościach. Tak powstają dwa zakony, męski i żeński: michalici i michalitki – zwrócił uwagę w programie „Poczet wielkich Polaków” publicysta Radosław Brzózka.

Niestety kapłan nie doczekał zatwierdzenia swojego zgromadzenia, bowiem miało ono miejsce dopiero w roku 1921.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz zauważył potęgę rodzącego się rynku prasowego i dostrzegł w nim szansę na ewangelizację. Założył czasopismo „Powściągliwość i Praca”, które to słowa stanowiły też motto jego życia i działania. Za patrona swoich dzieł ewangelizacyjnych wybrał św. Michała Archanioła.

Zmarł 29 stycznia 1912 r.

radiomaryja.pl

drukuj