Papież wyświęcił czterech nowych biskupów

W Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia papież Benedykt XVI wyświęcił na biskupów czterech kapłanów.

Sakrę biskupią przyjął: osobisty sekretarz Ojca Świętego ks. prałat George Gänswein, którego w ostatnim czasie papież mianował prefektem Prefektury Domu Papieskiego, nowy sekretarz Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej ks. abp Angelo Vincenzo Zani, oraz nuncjusze apostolscy: w Nikaragui – ks. abp Fortunatus Nwachukwu i ks. abp Nicolas Henry Marie Denis Thevenin.

Ks. Georg Gänswein urodził się 30 lipca 1956 r. w miejscowości Waldshut w Schwarzwaldzie jako najstarsze z pięciorga dzieci. Studiował we Fryburgu Bryzgowijskim i w Rzymie. Święcenia kapłańskie otrzymał 31 maja 1984 r. Początkowo pracował w duszpasterstwie w swojej rodzimej archidiecezji, a następnie studiował prawo kanoniczne w Monachium. Był też asystentem naukowym w tamtejszym Instytucie Kanonicznym, po czym w 1993 r. otrzymał tytuł doktora prawa kanonicznego na Uniwersytecie Ludwika-Maksymiliana. W 1994 r. ks. Gänswein został osobistym referentem arcybiskupa Fryburga i proboszczem katedry.

W 1995 rozpoczął pracę w Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, a w rok później przeszedł do pracy jako referent do spraw niemieckich w Kongregacji Nauki Wiary. Od 2000 r. jest prałatem. Kiedy 6 stycznia 2004 wieloletni osobisty sekretarz kardynała Ratzingera ks. Josef Clemens przyjął sakrę biskupią i został sekretarzem Papieskiej Rady ds. Świeckich, jego zadania przejął ks. prałat Gänswein. Od wyboru kard. J. Ratzingera na Stolicę Piotrową był osobistym sekretarzem papieża. 7 grudnia 2012 roku Ojciec Święty mianował go arcybiskupem tytularnym Urbs Salvia i przełożonym Prefektury Domu Papieskiego. Obok języka niemieckiego i włoskiego zna także łacinę, francuski, angielski i hiszpański.

Ks. Angelo Vincenzo Zani urodził się 24 marca 1950 r. w Pralboino koło Brescii. W 1975 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po studiach na trzech uniwersytetach papieskich w Rzymie otrzymał doktorat z teologii i licencjat z nauk społecznych. Po powrocie do Brescii wykładał socjologię i socjologię religii na kilku miejscowych uczelniach. Przyczynił się też do powstania Wyższego Instytutu Nauk Religijnych na tamtejszym Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W latach 1981-95 pracował w kurii biskupiej w Brescii jako dyrektor biura ds. duszpasterstwa, sekretarz rady kapłańskiej i duszpasterskiej oraz jako szef biura ds. szkolnictwa. Był też delegatem Lombardzkiej Konferencji Biskupiej ds. duszpasterstwa w szkołach. Następnie stał na czele Krajowego Biura ds. Wychowania, Szkół i Uniwersytetów Włoskiej Konferencji Biskupiej.

W 2002 r. został podsekretarzem Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej. 9 listopada 2012 roku Ojciec Święty mianował go arcybiskupem tytularnym Volturnum i sekretarzem tej dykasterii, którą od 15 listopada 1999 kieruje kard. Zenon Grocholewski.

Ks. Fortunatus Nwachukwu urodził się 10 maja 1960 w nigeryjskim mieście Ntigha. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1984 i został inkardynowany dla diecezji Aba. Od 1 lipca 1994 pracuje w dyplomacji watykańskiej. Był na placówkach w Ghanie, Paragwaju i w Algierii oraz przy instytucjach ONZ w Genewie.  Ostatnio działał w Sekcji Sekretariatu Stanu ds. Stosunków z Państwami. Od 4 września 2007 roku był szefem protokołu w Sekretariacie Stanu. Zna języki: angielski, włoski, niemiecki, hebrajski (współczesny), francuski, hiszpański i arabski. 12 listopada 2012 roku Benedykt XVI mianował go arcybiskupem tytularnym Aquaviva i nuncjuszem apostolskim w Nikaragui (na miejsce Polaka abp. Henryka Nowackiego, mianowanego 28 czerwca ub.r. przedstawicielem papieskim w 5 krajach skandynawskich).

Ks. Arcybiskup-nominat Nicolas Henry Marie Denis Thevenin urodził się 5 czerwca 1958 r. w Saint-Dizier we Francji. W 1981 roku Ukończył Instytut Handlowy w Nancy. Następnie wstąpił do Wspólnoty św. Marcina – stowarzyszenia kapłanów i diakonów żyjących wspólnotowo i pełniących posługę w służbie diecezji. 4 lipca 1989 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk kardynała Giovanniego Canestriego i został inkardynowany do archidiecezji genueńskiej. W 1992 rozpoczął przygotowanie do służby dyplomatycznej na Papieskiej Akademii Kościelnej.

W 1994 wstąpił do dyplomacji watykańskiej, pracując kolejno w nuncjaturze apostolskiej w Indiach (1994-96), Zairze (1996-99), Belgii (1999-2000), Libanie (2000-02), na Kubie (2002-04) i w Bułgarii (2004-05). Od 2005 był pracownikiem Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. W 2007 r. podjął pracę w osobistym sekretariacie kardynała Tarcisio Bertone. 15 grudnia 2009 Benedykt XVI wyniósł go do godności protonotariusza apostolskiego de numero participantium i skierował do Prefektury Domu Papieskiego a 15 grudnia 2012 roku mianował go arcybiskupem tytularnym Æclanum i nuncjuszem apostolskim. Obok francuskiego i włoskiego zna angielski, niemiecki, hiszpański i portugalski.

Niedzielna uroczystość będzie piątym tego typu obrzędem w trwającym pontyfikacie Benedykta XVI.

RIRM

drukuj