Benedykt XVI dziękuje wydawcy polskiej edycji Opera Omnia

Emerytowany Ojciec św. Benedykt XVI wystosował specjalny list do ks. prof. dr. Krzysztofa Góździa, wydawcy polskiej edycji Opera Omnia Josepha Ratzingera. W piśmie Benedykt XVI przekazał wyrazy wdzięczności księdzu redaktorowi za opublikowanie jego dzieł.

Skierował także słowa pozdrowienia wraz ze swym pasterskim błogosławieństwem. Przypomnijmy wydawnictwo Katolickiego  Uniwersytetu Lubelskiego, które wydaje polską edycję dzieł Josepha Ratzingera, otrzymało za tomy 11 i 12 nagrodę Feniks Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.

W osobistym liście złożonym na ręce redaktora serii Opera Omnia ks. prof. Krzysztofa Góździa, emerytowany Papież dziękuje za trud włożony w opublikowanie dzieł, i wyraża radość z nagrody jaką zdobyła polska edycja.

– Widać, że promieniuje tu niesamowite światełko radości, szczerości i wdzięczności Papieża. Okazuje się on taki, jakim był podczas swojego pontyfikatu – człowiekiem bardzo wrażliwym na wszystkie dzieła, które dzieją się w Kościele, a tym bardziej jeżeli chodzi o pewną teologię, która dotyczy jego konkretnej, wielkiej, głębokiej, wspaniałej teologii. Dla nas jest to wyróżnienie; mam nadzieję, że ten list pomoże utwierdzić nas w przekonaniu, żebyśmy dalej prowadzili to dzieło; jednocześnie czytelników czy potencjalnych ludzi, którzy chcieliby te dzieła Ratzingera studiować; żeby z jakąś większą chęcią, wrażliwością do nich przystąpili, bo rzeczywiście jest co czytać, co rozważać, co studiować – powiedział ks. prof. dr Krzysztof Góźdź.

Ks. prof. dr Krzysztof Góźdź dodał, że dzieła emerytowanego Ojca św. są usystematyzowane.

– Usystematyzowane w ten sposób, że w jednym miejscu mamy np. chrystologię, w drugim mariologię, w trzecim stworzenie. Ten układ systematyczny wyrażają poszczególne tomy. Ukazuje on w zasadzie cały dorobek tego wielkiego teologa i filozofa przełomu XX i XXI wieku. Jest lektura skierowana do wszystkich chrześcijan; żeby pochylić się mocno nad prawdziwą, wspaniałą, głęboką myślą Benedykta XVI, który istotę chrześcijaństwa oddaje w całym swoim nauczaniu – powiedział ks. prof. dr Krzysztof Góźdź.  

Przypomnijmy seria Opera Omnia jest 16-to tomowym systematycznym zbiorem wszystkich publikowanych i niepublikowanych dzieł Benedykta XVI.

***

Państwo Watykańskie
15. 05. 2013

Przewielebny Ksiądz
Prof. dr Krzysztof Góźdź
Wydawca polskiej edycji
Opera Omnia Josepha Ratzingera

Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
Polska

Wielce szanowny Księże Profesorze!

Bardzo serdecznie dziękuję Księdzu za uprzejmy list z dnia 28 kwietnia 2013 roku, a szczególnie za wszelki trud, jaki Ksiądz wkłada w opublikowanie moich dzieł Opera Omnia. Potrafię sobie doskonale wyobrazić, jak wiele duchowego i materialnego poświęcenia wymaga to przedsięwzięcie, za które mogę jedynie po prostu podziękować. Fakt, że to dzieło otrzymało nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013, jest dla mnie prawdziwą radością, a także pomocnym potwierdzeniem dla tych wszystkich, którzy inwestują w to przedsięwzięcie swój czas i swoją energię.

Księdzu i całemu Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu przesyłam moje serdecznie pozdrowienia i życzenia błogosławieństwa.

W Panu
Benedictus XVI.

Oryginał listu Benedykta XVI do ks. prof. dr. Krzysztofa Góździa

Benediktus XVI

RIRM 

drukuj