Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy Bracia i Siostry!

Liturgia dzisiejszej niedzieli przedstawia nam na nowo w Prologu Ewangelii św. Jana najgłębsze znaczenie Narodzenia Jezusa. Jest On Słowem Boga, które stało się człowiekiem i umieściło swój „namiot”, zamieszkało wśród ludzi. Ewangelista pisze: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14). W tych słowach, które nie przestają nas zdumiewać zawarte jest całe chrześcijaństwo! Bóg stał się śmiertelny, kruchy, podobnie jak my, dzielił naszą ludzką kondycję, z wyjątkiem grzechu, wkroczył w naszą historię, stał się w pełni Bogiem-z-nami! Tak więc narodziny Jezusa ukazują nam, że Bóg zechciał się zjednoczyć z każdym mężczyzną i kobietą, z każdym z nas, aby nam przekazać swoje życie i swoją radość.

W ten sposób Boże Narodzenie objawia nam ogromną miłość Boga do ludzkości. Stąd pochodzi entuzjazm, nadzieja nas chrześcijan, którzy w naszym ubóstwie wiemy, że jesteśmy kochani, że jesteśmy nawiedzani, że towarzyszy nam Bóg. Spoglądamy więc na świat i historię, jako na miejsce w którym należy podążać wraz z Nim i między sobą, ku nowemu niebu i nowej ziemi. Z narodzeniem Jezusa nie tylko zrodził się nowy świat, ale także świat, który może być zawsze odnowiony. Bóg jest zawsze gotów budzić nowych ludzi, oczyścić świat z grzechu, który go postarza i psuje. Chociaż historia ludzkości i osobista historia każdego z nas może być naznaczona trudnościami i słabościami, to jednak wiara we Wcielenie mówi nam, że Bóg jest solidarny z człowiekiem i jego historią. Ta bliskość Boga względem człowieka, każdego człowieka, jest darem, który nigdy się nie kończy! Oto radosna nowina Bożego Narodzenia: boskie światło, które wypełniło serca Maryi Panny i św. Józefa i kierowało krokami pasterzy i mędrców, świeci także dzisiaj dla nas.

W tajemnicy Wcielenia Syna Bożego mieści się także aspekt związany z ludzką wolnością, wolnością każdego z nas. Bowiem Słowo Boże rozmieszcza swój namiot wśród nas, grzeszników i potrzebujących miłosierdzia. My wszyscy powinniśmy się spieszyć, aby otrzymać łaskę, którą On nam ofiaruje. Natomiast, jak czytamy dalej w Ewangelii św. Jana, „swoi go nie przyjęli” (w. 11). Również my wiele razy go odrzucamy, wolimy pozostawać w zamknięciu naszych błędów i niepokoju naszych grzechów. Ale Jezus nie ustaje i nie przestaje ofiarowywać samego siebie i swojej łaski, która nas zbawia! To jest posłanie zbawienia, dawne i ciągle nowe. A my jesteśmy wezwani, aby z radością świadczyć to orędzie Ewangelii życia i światłości, nadziei i miłości.

Niech Maryja, Matka Boża i nasza czuła Matka podtrzymuje nas zawsze, abyśmy pozostali wierni powołaniu chrześcijańskiemu i abyśmy mogli realizować pragnienia sprawiedliwości i pokoju, które nosimy w sobie na początku tego nowego roku.

po modlitwie Anioł Pański

W radosnej atmosferze, tak typowej dla tego bożonarodzeniowego okresu, pragnę ogłosić, od 24 do 26 maja, jeżeli Bóg pozwoli, odbędę pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Głównym celem są obchody rocznicy historycznego spotkania Pawła VI z Patriarchą Atenagorasem, które odbyło się 5 stycznia. Dzisiaj mija dokładnie 50 lat od tego wydarzenia. Jej etapami będą Amman, Betlejem i Jerozolima. Przy Świętym Grobie będziemy celebrować spotkanie ekumeniczne ze wszystkimi przedstawicielami Kościołów chrześcijańskich w Jerozolimie, razem z Patriarchą Bartłomiejem z Konstantynopola. Już od teraz proszę was o modlitwę w intencji tej pielgrzymki.

W minionych tygodniach dotarły do mnie ze wszystkich stron świata liczne życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok. Nie można odpowiedzieć na wszystkie! Dlatego pragnę serdecznie podziękować dzieciom, młodzieży, osobom starszym, rodzinom, wspólnotom parafialnym, zakonnym, stowarzyszeniom, ruchom, i różnym grupom, które chciały okazać mi przywiązanie i bliskość. Proszę wszystkich o kontynuowanie modlitwy za mnie i w intencji mojej posługi Kościołowi. Dziękuję!

A teraz pozdrawiam gorąco was, drodzy pielgrzymi obecni dzisiaj, a szczególnie Włoskie Stowarzyszenie Nauczycieli Katolickich: zachęcam was do waszej pracy wychowawczej, jest bardzo ważna! Pozdrawiam wiernych z Arco di Trento i Bellona, młodzież z Induno Olona oraz grupy z Crema i Mantui, które pracują z osobami niepełnosprawnymi, Pozdrawiam liczną grupę marynarzy brazylijskich. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego obiadu. Do zobaczenia.

Tłumaczenie: Radio Watykańskie

drukuj