Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry,

Pierwsza część Ewangelii z dzisiejszej niedzieli Ewangelia ( Łk 21,5 – 19) to przemowa Pana Jezusa o czasach ostatecznych. Jezus wygłasza ją w Jerozolimie, w pobliżu świątyni, a inspiracją byli ludzie, którzy mówili o świątyni i o jej pięknie. Wtedy Jezus powiedział: „Przyjdzie czas, kiedy z tego na co patrzycie nie zostanie kamień na kamieniu” (Łk 21, 6 ).

Oczywiście pytają Go: Kiedy to się stanie i jakie będą znaki? Ale Jezus jakby przesuwa odpowiedź od tych drugorzędnych aspektów – kiedy to będzie , jak to będzie – na prawdziwe problemy. Po pierwsze: Nie dajcie się zwieść przez fałszywych mesjaszów i nie pozwólcie się sparaliżować przez lęk. Po drugie: przeżywajcie czas oczekiwania jako czas świadectwa i wytrwałości.

Ta przemowa Jezusa jest zawsze aktualna, także dla nas, którzy żyjemy w XXI wieku . Powtarza On nam : „Strzeżcie się, aby nie dać się oszukać. Wielu przyjdzie w moim imieniu”( w. 8) . To jest zaproszenie do rozeznawania. Także dziś , bowiem są fałszywi „zbawiciele”, którzy próbują zastępować Jezusa: liderzy tego świata, guru, ludzie, którzy chcą przyciągnąć do siebie serca i umysły, zwłaszcza młodych ludzi. Jezus ostrzega nas: „Nie idźcie za nimi”.
A Pan pomaga nam także nie lękać się wobec wojen, rewolucji, także klęsk żywiołowych, epidemii, Jezus uwalnia nas od fatalizmu i fałszywych wizji apokaliptycznych.

Drugi aspekt dotyka nas jako chrześcijan i jako Kościół: Jezus zapowiada bolesne próby i prześladowania , które uczniowie będą musieli przecierpieć z Jego powodu. Jednak zapewnia: „włos z głowy wam nie zginie” (w. 18). Przypomina nam, że jesteśmy całkowicie w rękach Boga! Przeciwności, które spotykamy z powodu naszej wiary i naszego przylgnięcia do Ewangelii, są okazją do dawania świadectwa, nie powinny oddalać nas od Pana, ale skłaniać do zawierzenia Mu jeszcze bardziej, mocy Jego Ducha i Jego łasce.

W końcu Jezus daje obietnicę, która jest gwarancją zwycięstwa: „Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie” ( w. 19 ). Ileż nadziei jest w tych słowach! Są one wezwaniem do nadziei i cierpliwości, do zdolności oczekiwania na pewne owoce zbawienia, w pewności głębokiego sensu życia i historii: próby i trudności stanowią część większego zamysłu, a Pan historii prowadzi wszystko do wypełnienia. Pomimo chaosu i katastrof, które nękają świat, Boży plan dobroci i miłosierdzia zostanie wypełniony!

To przesłanie Jezusa każe nam zastanowić się nad naszą rzeczywistością i daje nam siłę, aby zmierzyć się z nią z odwagą i nadzieją, wspierani przez Maryję, która zawsze kroczy z nami.

po Anioł Pański

Pozdrawiam Was wszystkich, rodziny, stowarzyszenia i grupy, którzy przybyliście do Rzymu z Włoch i z wielu części świata: Hiszpanii, Francji, Finlandii, Holandii. W sposób szczególny pozdrawiam pielgrzymów pochodzących z Vercelli, Salerno, Lizzanello; Klub Motoryzacyjny „Lucania” z Potenza, młodzież z Montecassino i z Caserta.
Dziś przypada „Dzień ofiar wypadków drogowych”. Zapewniam o mojej modlitwie i zachęcam do zachowania środków bezpieczeństwa, ponieważ roztropność i przestrzeganie przepisów są pierwszą formą ochrony nad sobą i nad innymi.
Chiałbym przypomnieć wszystkim wam, że jesteście tu na Placu by urzeczywistniać owoce Roku Wiary, który już dobiega końca. Chiałbym powiedzieć o „duchowym lekarstwie” nazwanym Misericordina. Jest ona zawarta w pudełku, który wolontariusze będą rozdawać przy wychodzeniu z Placu . W środku jest Różaniec, na którym można także odmawiać „Koronkę do Bożego Miłosierdzia”, pomaga naszej duszy i rozprzestrzenia wszędzie miłość, przebaczenia i braterstwo.
Wszystkim życzę Dobrej Niedzieli i smacznego obiadu, i do zobaczenia!

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj