Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dzisiaj, w pierwszą niedzielę Adwentu, rozpoczyna się nowy rok liturgiczny. W ciągu tych czterech tygodni Adwentu liturgia prowadzi nas do świętowania Narodzenia Jezusa, ponieważ przypomina nam, że On przychodzi każdego dnia w nasze życie i powróci w  chwale u kresu czasów. Ta pewność skłania nas do patrzenia w przyszłość z ufnością, jak nas zachęca prorok Izajasz, który swoim natchnionym głosem towarzyszy całej drodze Adwentu i daje nam wspaniałą teologię dziejów. Jesteśmy wezwani, by mieć tę wizję wiary i nadziei, idąc drogami życia, poprzez wydarzenia radosne i bolesne, pogodne i dramatyczne.

W pierwszym dzisiejszym czytaniu Izajasz prorokuje, iż „stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną” (2,2). Świątynia Pana w Jerozolimie jest ukazana jako punkt zbieżności i spotkania wszystkich narodów. Po Wcieleniu Syna Bożego sam Jezus objawił się jako prawdziwa świątynia. Dlatego wspaniała wizja Izajasza jest Bożą obietnicą i pobudza nas do przyjęcia postawy pielgrzymki, drogi do Chrystusa, który jest sensem i kresem dziejów. Ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, mogą ją znaleźć idąc jedynie drogami Pana, natomiast zło i grzech wynikają z faktu, że jednostki i grupy społeczne wolą podążać drogami podyktowanymi interesami egoistycznymi, powodującymi konflikty i wojny. Gdyby natomiast każdy szukał, pod przewodnictwem Pana, drogi dobra, to wówczas na świecie byłoby więcej harmonii i zgody. Adwent jest właściwym okresem, by przyjąć przybycie Jezusa, który przychodzi jako posłaniec pokoju, by wskazać nam drogi Boga.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zachęca nas, abyśmy byli gotowi na Jego przyjście: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie” (Mt 24,42). Czuwanie nie oznacza trzymania oczu materialnie otwartych, ale posiadanie serca wolnego i zwróconego we właściwym kierunku, to znaczy gotowego, by dawać i służyć. Sen, z którego musimy się przebudzić obejmuje obojętność, próżność, niemożność nawiązania autentycznie ludzkich relacji, zatroszczenia się o brata samotnego, opuszczonego lub chorego. Oczekiwanie na Jezusa, który przychodzi, musi się zatem przełożyć na zaangażowanie czuwania. Chodzi przede wszystkim o zdumienie działaniem Boga, Jego niespodziankami i danie Jemu pierwszeństwa. Czuwanie oznacza także, konkretnie wrażliwość na naszego bliźniego znajdującego się w trudnej sytuacji, pozwolenie, aby wyzwaniem były dla nas jego potrzeby, nie czekając, aż on czy ona poprosi nas o pomoc, ale nauczenie się uprzedzania, wyprzedzania, tak, jak Bóg zawsze czyni wobec nas.

Niech Maryja, Dziewica czuwająca i Matka nadziei, prowadzi nas na tej drodze, pomagając nam zwrócić spojrzenie na „górę Pana”, będącą obrazem Jezusa Chrystusa, który przyciąga do siebie wszystkich ludzi i wszystkie narody.

po modlitwie Anioł Pański

Drodzy bracia i siostry!

Z zaniepokojeniem śledzę sytuację w Iraku. Z żalem dowiedziałem się, że protesty minionych dni spotkały się z ostrą reakcją, która spowodowała dziesiątki ofiar. Modlę się za zmarłych i rannych. Jestem blisko ich rodzin i całego narodu irackiego, modląc się do Boga o pokój i zgodę.

Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia powołała nowy Międzynarodowy Organ Doradczy Młodzieży, składający się z dwudziestu ludzi młodych wywodzących się z różnych środowisk geograficznych i kościelnych. Jest to konkretna odpowiedź na odezwę Synodu poświęconego ludziom młodym w ubiegłym roku (por. Dokument końcowy, 123). Zadaniem tego ciała jest pomoc w zrozumieniu wizji młodych ludzi odnośnie do priorytetów duszpasterstwa młodzieży i innych tematów o bardziej ogólnym znaczeniu. Módlmy się za to dzieło.

Pozdrawiam was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów z różnych krajów! W szczególności wiernych z Polski i chór dziecięcy z Bukaresztu.

Pozdrawiam grupy z Giulianova Lido, Nettuno i Jesi; a także pielgrzymów z Cavarzere z chórem „Serafin” oraz Stowarzyszenie Rumunów we Włoszech.

Dziś popołudniu udam się do Greccio, miejsca, gdzie św. Franciszek utworzył pierwszy żłóbek. Tam podpiszę List Apostolski o znaczeniu i wartości żłóbka. Nazywa się on Admirabile signum, ponieważ żłóbek jest prostym i wspaniałym znakiem wiary chrześcijańskiej. Jest to krótki list, który może przydać się w przygotowaniu na Boże Narodzenie.

Życzę wszystkim dobrej niedzieli i dobrej drogi adwentowej. Proszę, nie zapominajcie o mnie w  modlitwie. Smacznego obiadu i do widzenia.

drukuj