Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry,

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi swoim uczniom, że musi "iść do Jerozolimy i
wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów i uczonych w Piśmie, będzie zabity i
zmartwychwstanie trzeciego dnia "(Mt 16:21). Wszystko wydaje się wywracać w
sercach uczniów! Jak to możliwe, że "Chrystus, Syn Boga żywego "(w. 16) może
cierpieć aż po śmierć? Apostoł Piotr buntuje się, nie akceptuje tej drogi,
zabiera głos i mówi do Mistrza: "Bóg nie chce tego, Panie, niech nigdy się to
nie stanie z Tobą!" (w. 22). Pojawia się wyraźna rozbieżność pomiędzy planem
miłości Ojca, która dochodzi aż do daru Jednorodzonego Syna na krzyżu dla
zbawienie ludzkości, i oczekiwaniami oraz pragnieniami i projektami uczniów.

 

 

I ten kontrast powtarza się dzisiaj: kiedy realizacja własnego życia jest
nastawiona wyłącznie na sukces
społeczny, na dobrobyt fizyczny i ekonomiczny, nie myśli wtedy już więcej po
Bożemu, ale po ludzku. (w. 23). Myśleć według
świata oznacza odsunąć Boga, nie przyjmować jego planu miłości, jakby utrudniać
Mu realizację Jego mądrej woli. Dlatego
Jezus mówi do Piotra, słowo szczególnie trudne: " Idź za Mną, szatanie. Jesteś
Mi zawadą "(tamże). Pan uczy, że "drogą
ucznia jest pójście za Nim, za Ukrzyżowanym. We wszystkich trzech Ewangeliach
wyjaśnia to pójcie za Nim w znaku krzyża,
jako drogę …"tracenia siebie", co jest niezbędne dla człowieka, bez czego
człowiek nie może odnaleźć siebie samego. "(Jezus z Nazaretu, Mediolan 2007, 333
Tak jak do uczniów, tak i do nas Jezus kieruje zaproszenie: "Jeśli
ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój
krzyż i niech mnie naśladuje." (Mt 16, 24).

Chrześcijanin naśladuje
Pana gdy z miłością przyjmuje swój własny krzyż, który w oczach świata
wydaje się być porażką i "utratą życia" (por. ww 25 – 26), wiedząc, iż
nie niesie go samotnie, lecz z Jezusem, współdzieląc tę samą jego drogę
oddania. Sługa Boży Paweł VI pisze: "W tajemniczy sposób sam Chrystus,
aby wykorzenić z ludzkiego serca grzech uprzedzenia i okazać Ojcu całkowite i
synowskie posłuszeństwo, zgadza się umrzeć na krzyżu"
(Adhortacja apostolska Gaudete in Domino, 9 maja 1974, AAS 67, [1975],
300-301). Przyjmując dobrowolnie śmierć, Jezus niesie krzyż wszystkich
ludzi i staje się źródłem zbawienia dla całej ludzkości. Komentuje św.
Cyryl Jerozolimski: "Zwycięski krzyż oświecił tych, którzy byli
zaślepieni przez ignorancję, uwolnił tych, którzy byli więźniami
grzechu, przyniósł zbawienie całej ludzkości" (Catechesis
Illuminandorum XIII,1: de Christo crucifixo et sepulto: PG 33, 772 B).

Powierzmy naszą modlitwę Dziewicy Maryi i św. Augustynowi, którego
wspomnienie dzisiaj przypada, aby każdy z nas umiał iść za Panem drogą
krzyża i aby pozwalał się kształtować bożej łasce, odnawiając sposób
myślenia "aby móc rozeznać jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu
przyjemne i co doskonałe (Rz 12, 2)

po angielsku

Witam pielgrzymów języka angielskiego i gości obecnych na tej modlitwie
Anioł Pański, w tym członków fundacji dla ubogich – Mary Mother of the Poor
Foundation oraz młodzież z Afryki Południowej. Pozdrawiam również nowych
studentów Papieskiego College’u z Ameryki Północnej. Drodzy seminarzyści,
nie bójcie się podjąć wyzwania dzisiejszej Ewangelii, aby do końca oddać
życie Chrystusowi. Bądźmy wszyscy hojni w naszym zaangażowaniu dla Niego,
niosąc swój krzyż z wiarą i odwagą. Niech Bóg błogosławi was wszystkich!

po francusku

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka francuskiego. W tekście dzisiejszej
Ewangelii
Jezus zaprasza nas do pójścia za Nim, do przyjęcia naszego krzyża. Ta droga jest
wymagająca, ponieważ wymaga
nieustannego nawracania naszych serc, pozwolenia, aby formowała nas wola Boża.
Nie bójcie się w nią angażować, bo jest
to droga życia! Niech Dziewica Maryja nam towarzyszy swoją macierzyńską
obecnością! I niech Bóg wam błogosławi! Dobrej
niedzieli wszystkim!

po niemiecku

Bardzo serdecznie pozdrawiam tutaj w Castel Gandolfo wszystkich pielgrzymów
niemieckojęzycznych. W dzisiejszą niedzielę przypada wspomnienie św. Augustyna.
Dlatego też pragnę wam ofiarować na drogę słowo tego wielkiego Ojca Kościoła:
"Pragniesz posiąść wieczną radość, trwaj w Tym, który jest Wiecznością". Być
szczęśliwym to najgłębsze pragnienie każdego
człowieka. Tylko Bóg potrafi obdarować niekończącą się radością. Tylko On
potrafi zaspokoić naszą najgłębszą tęsknotę za
szczęściem wiecznym. Otwórzmy sie na Jego Miłość oraz szukajmy Jego bliskości w
systematycznej i ufnej modlitwie. Niech
was wspomaga w tym Duch Św.


po hiszpańsku

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów języka hiszpańskiego obecnych na tej
modlitwie maryjnej, a szczególnie grupy
pochodzące z Argentyny i Chile. Liturgia tej niedzieli przypomina, że trzeba
wziąć krzyż, aby pójść za Jezusem, być uległymi
wobec Słowa i dać się przemienić wewnętrznie, by w ten sposób umieć zawsze
rozróżnić co jest wolą Bożą, tzn., co jest
dobre, co jest Jemu przyjemne, co jest doskonałe (por. Rz 12, 2). Niech Pan, za
wstawiennictwem Dziewicy Maryi, napełni
swoją miłością wszystkie serca, aby czyniąc nasze życie bardziej religijnym i
Bożym , rozmnoży w nas dobro i troskliwie je
zachowa. Szczęśliwej niedzieli.
 

po polsku

Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. W dzisiejszej liturgii św. Paweł
wzywa: "przemieniajcie się przez odnawianie
umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu
przyjemne i co doskonałe". Niech ta odnowa
dokonuje się w nas dzięki wytrwałej współpracy z łaską Bożą. Niech Jego
błogosławieństwo stale wam towarzyszy.
 

 

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl