Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry!

W tę czwartą niedzielą Adwentu, przypadającą na krótko przed Bożym Narodzeniem, Ewangelia opowiada o odwiedzinach Maryi u swej krewnej Elżbiety. To wydarzenie nie jest prostym aktem uprzejmości, ale przedstawia z wielką prostotą spotkanie Starego i Nowego Testamentu. Dwie kobiety, obydwie brzemienne, w rzeczywistości uosabiają oczekiwanie i Oczekiwanego. Podeszła w wieku Elżbieta symbolizuje Izrael oczekujący Mesjasza, a młoda Maryja nosi w sobie spełnienie tego oczekiwania, dla dobra całej ludzkości.

W tych dwu kobietach spotykają się i rozpoznają przede wszystkim owoce ich łona, Jan i Chrystus. Tak to komentuje chrześcijański poeta Prudentius: „Dziecko w starczym łonie wita przez usta swej matki Pana – Syna Dziewicy” (Apoteoza, 590: PL 59, 970). Radość Jana w łonie Elżbiety jest znakiem wypełnienia się oczekiwania: Bóg jest blisko, aby nawiedzić swój lud. W Zwiastowaniu Anioł Gabriel mówił do Maryi o brzemienności Elżbiety (por. Łk 1,36), będącej dowodem mocy Bożej: niepłodność, mimo zaawansowanego wieku, została przekształcona w płodność. Elżbieta, przyjmując Maryję, rozpoznaje, że realizuje się Boża obietnica dla ludzkości, i wydając okrzyk, mówi: „Błogosławiona jesteś miedzy niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?” (Łk 1,42-43).

Określenie „Błogosławiona jesteś miedzy niewiastami” nawiązuje do Starego Testamentu: do Jael (Sdz 5,24) i Judyty (13,1), dwu wojowniczych kobiet, które zabiegały o wyzwolenie Izraela. Teraz jest natomiast skierowane do Maryi, młodej, pełnej pokoju dziewczyny, która ma zrodzić Zbawiciela świata. Stąd także radosne poruszenia Jana (por. Łk 1,44) przywołują taniec króla Dawida, kiedy towarzyszył on wprowadzeniu Arki Przymierza do Jerozolimy (por. 1 Krn 15,29). Arka, która zawierała tablice Prawa, mannę i laskę Aarona (por. Hbr 9,4), była znakiem obecności Boga wśród swojego ludu. Mający urodzić się Jan podskakuje z radości przed Maryją, Arką Nowego Przymierza noszącą w swoim łonie Jezusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Scena Nawiedzenia wyraża również piękno gościnności; tam gdzie jest wzajemna akceptacja, słuchanie, uczynienie miejsca dla drugiego, tam jest Bóg i radość, która pochodzi od Niego. W czasie Bożego Narodzenia naśladujmy Maryję, odwiedzając tych, którzy przeżywają trudności, szczególnie chorych, więźniów, osoby starsze i dzieci.

Naśladujmy także Elżbietę, która przyjmuje gościa jak samego Boga. Bez pragnienia Go, nigdy nie poznamy Pana, nie oczekując na Niego, nie spotkamy się z Nim, nie szukając, nie znajdziemy Go. Z taką samą radością jak Maryja, która z pośpiechem udaje się do Elżbiety (por. Łk 1,39), idźmy i my na spotkanie Pana, który nadchodzi. Módlmy się, aby wszyscy ludzie szukali Pana, odkrywając, że sam Bóg jako pierwszy przychodzi do nas. Maryi, Arce Nowego i Wiecznego Przymierza, powierzamy nasze serca, aby uczyniła je godnymi przyjęcia odwiedzającego Boga w tajemnicy Jego Narodzenia.

Po polsku:

Drodzy Polacy, bracia i siostry! Już wkrótce duch Bożego Narodzenia przeniknie wasze domy, rodziny, wspólnoty. Połączy was wiara i radość z narodzin Zbawiciela. Każdemu z was, a szczególnie samotnym, chorym, tym, którym w życiu jest trudno, życzę pokoju, ciepła i miłości; wszystkim ducha nadziei, przebaczenia i pojednania. Niech światło płynące z betlejemskiego żłóbka opromienia w tym szczególnym roku – Roku Wiary – całą Polskę, wasze życie i serca. Niech Boże Dziecię wszystkim wam błogosławi.

Po francusku:

Drodzy pielgrzymi języka francuskiego, w trwającym Roku Wiary, na krótko przed Bożym Narodzeniem, przyjmijmy wezwanie do nawrócenia naszego serca, by uczcić Chrystusa w Dzieciątku z Betlejem. Wiara w Boga wymaga uznania w Tym, który ma się narodzić, Wszechmocnego, który przychodzi nas zbawić. Tajemnica Wcielenia znajduje się w centrum naszej wiary. Niech te święta Bożego Narodzenia tę wiarę umocnią! Wyjdźmy poza troski zewnętrznych przygotowań i powierzchowności, by podążać za Najświętszą Maryją Panną w jej ciszy i skupieniu! Wraz z Nią przygotujmy się na przyjęcie Zbawiciela. Z całego serca wam błogosławię!

Po niemiecku:

Serdecznie pozdrawiam wszystkich niemieckojęzycznych pielgrzymów i gości. „Pan jest blisko”, modlimy się w dniach przed Bożym Narodzeniem. Już wschodzi blask Świętej Nocy, który daje nam pewność, iż Bóg przychodzi na ten świat, staje się jednym z nas, aby przynieść nam pokój i zbawienie. Tak jak Maryja chciejmy z wiarą przyjąć Boże Słowo i Jego wolę, aby Pan mógł zamieszkać również w nas. Jako bracia i siostry Chrystusa, nieśmy Jego miłość naszym bliźnim, zwłaszcza chorym, ubogim i potrzebującym. Wszystkim życzę radosnych i błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.

Po hiszpańsku:

Serdecznie pozdrawiam wiernych języka hiszpańskiego obecnych na tej maryjnej modlitwie. Ewangelia, jaką Kościół proponuje nam dzisiejszej niedzieli, przedstawia podwójną radość, którą niesie ze sobą przesłanie zbawienia: tych, którzy tak jak Najświętsza Dziewica przyjmują Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie i wyruszają w drogę, by ją głosić; i tych, którzy tak jak Jan w łonie Elżbiety poruszają się z radości, słysząc wieść o Zbawicielu. Zapraszam was wszystkich do przyjęcia Pana, który przychodzi i pragnie ukoić i napełnić serca niewysłowioną radością Ducha Świętego. Niech Bóg wam błogosławi!

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj