fot. pixabay.com

Założenia Krajowej Sieci Kardiologicznej

Pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej (KSK) niemal na pewno zostanie rozszerzony na inne województwa niż tylko Mazowsze – powiedział w Senacie Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. Senatorowie z komisji zdrowia zajmują się dziś poziomem realizacji zapowiadanej przez rząd KSK.

Choroby układu krążenia są główną przyczyną nadumieralności Polaków i są na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o przyczyny zgonów w Polsce. O ile wśród kobiet przyczyną wcześniejszych zgonów są przede wszystkim choroby nowotworowe, wśród mężczyzn są to właśnie choroby układu krążenia.

Główne założenia Krajowej Sieci Kardiologicznej to przyspieszenie diagnostyki i leczenie chorób układu krążenia, wprowadzenie poziomów referencyjnych w kardiologii ambulatoryjnej i hospitalizacji, preferowanie diagnostyki w poradniach przyszpitalnych.

– Już wkrótce sieć zostanie uruchomiona pilotażowo na Mazowszu, ale realnie rozważamy rozszerzenie pilotażu na inne regiony – mówił w Senacie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

– Pilotaż składa się z trzech etapów. Pierwszy etap, który nie będzie dłuższy niż cztery miesiące, to jest etap organizacji. Zakończy się on podpisaniem umów przez ośrodki wchodzące w skład sieci kardiologicznej z Funduszem na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu pilotażowego. Ten właściwy pilotaż będzie trwał osiemnaście miesięcy. Trzeci etap ma trwać trzy miesiące. Jest to etap, kiedy będziemy wyciągali wnioski i ewentualne modyfikacje programu – poinformował Waldemar Kraska.

Sieć ma się opierać na systemie współpracy głównego ośrodka koordynującego z ośrodkami współpracującymi na I i II poziomie.

Dzięki sieci pacjenci będą mieli m.in. dostęp do szybkiej ścieżki diagnostycznej, w której zostanie skrócony czas oczekiwania na poradę. Będą mogli również korzystać z doświadczenia i sprzętu ośrodków konsultacyjnych, a także zostać przyjęci do ośrodka, który jest najlepiej dopasowany do ich stanu zdrowia.

 

RIRM/Zuzanna Dąbrowska

drukuj