fot. PAP

XIX Kongres Europejskiej Federacji Związków Pszczelarzy

Od ubiegłego czwartku w Pszczelej Woli koło Lublina odbywał się XIX Kongres Europejskiej Federacji Związków Pszczelarzy Apislavia. Na kongresie spotkali się hodowcy pszczół z 19 krajów.

W dyskusjach podczas kongresu omówiono najnowsze metody i specyfiki stosowane w zwalczaniu chorób pszczół. Podczas sesji poświęconej apiterapii specjaliści omówili m.in. zastosowanie miodu i innych produktów pszczelich w nowoczesnej profilaktyce zdrowotnej.

Czwartego dnia kongresu odbyła się uroczysta Msza św. w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Żabiej Woli z licznym udziałem hodowców pszczół oraz pocztów sztandarowych związków i kół pszczelarzy. Ks. Tadeusz Pawlas, proboszcz parafii przywitał przybyłych wiernych i pszczelarzy. Natomiast Mszy św. przewodniczył i wygłosił homilię Ks. Bp. Edward Białogłowski, Kapelan Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Kongres  połączony był z Ogólnopolskimi Dniami Pszczelarza, w trakcie których podczas weekendu Pszczelą Wolę odwiedziło się kilka tysięcy gości z całego kraju. Prezentowano sprzęt pszczelarski, miód i inne produkty pszczele oraz wyroby z nich, w tym produkty lecznicze. Uroczystości odbywały się na terenie kompleksu Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli – jedynej szkoły tego typu w Polsce. W Technikum Pszczelarskim można było zwiedzać pracownie pszczelarskie i pasieki. Dla członków Polskiego Związku Pszczelarzy na Lubelszczyźnie zorganizowano wycieczki do pasiek.

Na kongresie przyjęto rezolucję skierowaną do Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady Ministrów Rolnictwa UE, a także parlamentów i rządów krajowych, wzywającą do stałego wspierania pszczelarstwa jako dziedziny gospodarki, która dba o powiększanie populacji pszczół, jedynej grupy masowo występujących owadów zapylających rośliny. Średnia spożycia miodu w Unii Europejskiej to 2,5 kg. w przeliczeniu na jedną osobę. Niestety w naszym kraju jest ono czterokrotnie mniejsze. Przyjęta w Pszczelej Woli rezolucja wzywa do prowadzenia krajowych programów upowszechniania spożycia miodu.

Średnie zbiory miodu w Polsce to około 20 tys. ton rocznie. W rekordowym 2011 roku  polscy pszczelarze  dostarczyli na rynek, nie tylko krajowy,  28 tys. ton miodu. Polska plasuje się w czołówce europejskiego pszczelarstwa. Coraz częściej pojawia się jednak problem niedoboru pszczół. Ubywa ich tam, gdzie stosuje się dużo środków chemicznych w rolnictwie. Tak stało się w Niemczech, gdzie wprowadzono bardzo intensywne stosowanie nawozów i środków ochrony roślin.

Europejska Federacja Związku Pszczelarzy Apislavia powstała w 1910 r. Obecnie zrzesza związki pszczelarzy z 16 państw, m.in. z krajów-członków Unii Europejskiej oraz z Rosji, Białorusi, Turcji. I Kazachstanu. Apislavia chce zacieśnienia współpracy z organami Unii Europejskiej i większego dofinansowania pszczelarstwa z unijnego budżetu.

RIRM

drukuj