PAP/Leszek Szymański

Wyższe wyceny za diagnostykę medyczną

Będą wyższe wyceny za diagnostykę medyczną – zapowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Szef resortu zdrowia zaznaczył, że to pozwoli ubiegać się diagnostom medycznym o wyższe wynagrodzenia.

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” minister zdrowia spotkał się m.in. z przedstawicielami pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii. Od marca zostaną zwiększone wyceny procedur medycznych realizowanych przez diagnostów. Minister nie wskazał kwot, o jakie wzrosną wyceny. Szczegóły ma przygotować i przedstawić prezes NFZ. Większa wycena procedur medycznych to szansa na większą pensję na diagnostów. Minister podkreślił, że nie obiecał technikom medycznym podwyżek. Wskazał, że obecne rozwiązanie ma charakter tymczasowy. Docelowo sprawy płac dla pracowników zawodów medycznych, których działanie w systemie opieki zdrowotnej nie jest uregulowane odrębną ustawą, ma zostać unormowane aktami prawnymi dotyczącymi wynagrodzenia minimalnego w służbie zdrowia.

Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii Ewa Ochrymczuk mówiła, że z propozycji ministra związkowcy są zadowoleni „połowicznie”. Pracownicy woleliby, „aby pieniądze były celowane konkretnie na osobę, tak jak w przypadku pielęgniarek czy lekarzy. W tej chwili przez to, że nie ma ustawy o zawodzie technika, nie można takiego rozporządzenia wydać”. Związkowcy domagali się wzrostu płac o 1200 zł brutto.

TV Trwam News/RIRM

drukuj