fot. Monika Bilska

Wsparcie służb mundurowych

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych powołała dziewięcioosobową podkomisję. Zespół zajmie się projektem ustawy o wsparciu służb mundurowych.

Projekt ustawy o wsparciu służb mundurowych oparty jest na pięciu filarach.

– Sprawa z mojego punktu widzenia najważniejsza dotyczy stworzenia instrumentów prawnych motywujących funkcjonariuszy do pozostawania jak najdłużej w służbie – powiedział Mariusz Kamiński, szef MSWiA, koordynator ds. służb specjalnych.

Chodzi o zapisanie w ustawie prawa do dodatku motywacyjnego.

– Projektowane dodatki będą dwuetapowe. Po ukończeniu 25 lat służby funkcjonariusz będzie mógł ubiegać się o przyznanie mu takiego dodatku. Ten dodatek początkowo będzie w wysokości 1500 zł brutto, a po ukończeniu 28,5 roku służby dodatek ten wzrośnie do kwoty 2,5 tys. zł – stwierdził Mariusz Kamiński.

Jak wyjaśnił szef MSWiA Mariusz Kamiński – dodatek nie będzie obligatoryjny, ale z założenia ma być powszechny. Takie rozwiązanie ma zachęcić najlepszych funkcjonariuszy do pozostania w służbie. Drugą zmianą jest proces naliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.

– Rozwiązanie rządowe przewiduje, że będzie to 1/21 część miesięcznego uposażenia funkcjonariusza, więc są to rozwiązania niewątpliwie korzystne dla funkcjonariuszy – dodał min. Mariusz Kamiński.

Kolejne propozycje projektu to ujednolicenie przepisów dotyczących norm żywnościowych, zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz wzmocnienie ochrony prawnej funkcjonariuszy.

– Chcemy zapewnić funkcjonariuszowi bezpłatną pomoc prawną w postaci zastępstwa procesowego w sytuacjach, kiedy funkcjonariusz występuje przed sądem w roli oskarżyciela posiłkowego bądź pokrzywdzonego. Funkcję taką pełniliby radcy prawni z macierzystych jednostek funkcjonariusza – zaznaczył koordynator ds. służb specjalnych.

Projektem ustawy zajmie się dziś sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Szef MSWiA liczy na to, że projekt będzie procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu 22 lipca.

TV Trwam News

drukuj