fot. premier.pl

WSA nieprawomocnie odrzucił skargi ws. Łochowskiej 38

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nieprawomocnie odrzucił skargi dotyczące decyzji komisji reprywatyzacyjnej w sprawie Łochowskiej 38. Sąd uznał, że komisja prawidłowo wskazała, iż decyzja o zwrocie nieruchomości została wydana na osobę zmarłą, dlatego jest nieważna.

Przewodnicząca składu orzekającego sędzia Małgorzata Boniecka-Płaczkowska w uzasadnieniu podkreśliła, że skierowanie decyzji wobec osoby nieżyjącej było jedyną przesłanką dla komisji weryfikacyjnej, którą wystarczyło użyć.

Zaznaczyła, że badanie pozostałych wątków tej sprawy nie miało znaczenia dla generalnej decyzji w tej sprawie.

Sędzia zwróciła też uwagę na skargę wniesioną przez miasto – Warszawę do uzasadnienia sporządzonego przez komisję.

Według sądu miasto uczestnicząc w postępowaniu przed komisją ma prawo do zaskarżania jej decyzji, również jako władający nieruchomościami, których stan prawny ta komisja bada.

„Strona ma prawo zaskarżenia decyzji – tego, co się jej w tej decyzji nie podoba” – uzasadniała przewodnicząca.

Według Bonieckiej-Płaczkowskiej nie można jednak orzec nieważności decyzji w części dotyczącej uzasadnienia, jeśli nie ma przesłanek merytorycznych do uchylenia jej meritum – tłumaczyła.

Co do podstawowej decyzji wyjaśniała, że prawa przynależne są osobie żyjącej – od narodzin do śmierci – i samo wydanie decyzji z dekretu Bieruta dla osoby nieżyjącej „zawsze narusza prawo – czy organ wiedział, czy nie wiedział o tym fakcie”.

Tylko ta część wystarczyła, by zdecydować w tej sprawie; badanie pozostałych przesłanek była niepotrzebna.

„Tylko to wystarczyło, by wycofać decyzję z obiegu” – uzasadniała sędzia.

Strony mają siedem dni na wniesienie o pisemne uzasadnienie i ewentualne zaskarżenie wtorkowego wyroku WSA w Warszawie.

Sąd zdecydował też o odroczeniu trzech wtorkowych rozpraw, do których akces jako strona zgłosiło stowarzyszenie Jana Śpiewaka Wolne Miasto Warszawa.

PAP/RIRM

drukuj