fot. twitter.com

Wojewoda łódzki: Hanna Zdanowska nie może pełnić funkcji prezydenta Łodzi

Hanna Zdanowska, jako osoba prawomocnie skazana za przestępstwo karne, nie może być burmistrzem czy prezydentem miasta – powiedział wojewoda łódzki Zbigniew Rau.

Gdyby nie fakt, że jej kadencja dobiega końca, wszcząłbym postępowanie zmierzające do wygaszenia jej mandatu – dodał.

Na konferencji prasowej wojewoda łódzki zauważył, że jako osoba prawomocnie skazana Hanna Zdanowska – zgodnie z porządkiem prawnym RP – nie mogłaby wykonywać wielu zawodów w tym na przykład nauczyciela, strażaka, a nawet pracownika ochrony.

Warunkiem zatrudnienia jest zaświadczenie o niekaralności – zaznaczył Zbigniew Rau, wojewoda łódzki.

– Gdy idzie o pełnienie funkcji prezydenta miasta Łodzi przez panią Hannę Zdanowską, jako osoby prawomocnie skazanej, to kwestia ta była przedmiotem debaty publicznej, przedstawicieli stronnictw politycznych i autorów ekspertyz środowisk prawnych. Zapoznałem się z nimi i mogę z całą stanowczością stwierdzić, że osoba taka w polskim porządku prawnym nie może być w sposób trwały wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta. Założenie przeciwne oznaczałoby bowiem, że intencją ustawodawcy jest stworzenie takiej osobie szczególnego, a więc uprzywilejowanego dostępu do sprawowania władzy publicznej odmiennie niż do wspomnianych zawodów – podkreślił Zbigniew Rau.

Sąd Okręgowy w Łodzi uznał Hannę Zdanowską za winną poświadczenia w 2008 r. nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania kredytu przez jej partnera i skazał ją na karę 20 tys. zł grzywny.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym obecna prezydent miasta może startować w wyborach, ale ustawa o pracownikach samorządowych zakazuje obejmowania urzędu osobom prawomocnie skazanym.

W takim wypadku wojewoda może zawnioskować o wygaszenie mandatu Hanny Zdanowskiej. Zgodę na to musi wyrazić Rada Miejska. Jeśli Rada się nie zgodzi, wojewoda rozporządzeniem zastępczym wygasza mandat.

RIRM

drukuj