Woj. śląskie: kończą się konsultacje w sprawie utworzenia związku metropolitalnego

W województwie śląskim dobiegają końca konsultacje ws. utworzenia związku metropolitalnego. Bierze w nich udział 41 gmin. Wczoraj o przyjęciu uchwał podsumowujących konsultacje poinformowały Ruda Śląska i Bytom. Z kolei dziś ma to nastąpić w Chełmie Śląskim.

Ustawę o związku metropolitalnym w woj. śląskim prezydent Andrzej Duda podpisał w Katowicach 4 kwietnia. Po spełnieniu przewidzianych przez nią wymogów metropolia powinna powstać 1 lipca 2017 r., a zacząć działać z początkiem roku 2018.

Wcześniej zainteresowane samorządy muszą przeprowadzić szereg procedur poprzedzających utworzenie związku. Jedną z nich są konsultacje społeczne. Po ich zakończeniu stosowne uchwały powinny zostać przekazane Katowicom, a następnie Górnośląskiemu Związkowi Metropolitalnemu. Ten z kolei ma kilka dni na skompletowanie wniosku o utworzeniu związku metropolitalnego i przekazanie go katowickim radnym. Następnie wniosek trafia do wojewody śląskiego. Ten przekazuje go dalej ze swoją opinią ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rząd ma czas na wydanie rozporządzenia o utworzeniu związku metropolitalnego w woj. śląskim do 23 czerwca. Określone docelowo w rozporządzeniu Rady Ministrów: nazwę związku, jego granice oraz siedzibę władz – zaproponują radni Katowic. Pełnomocnikiem ds. utworzenia związku będzie prezydent Katowic.

Według ustawy, związek metropolitalny ma być zrzeszeniem gmin woj. śląskiego, wyróżniających się m.in. zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych. Związek ma wykonywać zadania publiczne w zakresie: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku, planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Środki dla związku ma zapewnić m.in. 5-procentowy udział w podatku PIT płaconym przez mieszkańców metropolii.

TV Trwam News/RIRM

drukuj